Stopniowa poprawa koniunktury w polskiej gospodarce

W minionym tygodniu opublikowane zostały dane makroekonomiczne, świadczące o stopniowej poprawie koniunktury w polskiej gospodarce. Po pierwsze według szybkiego szacunku GUS, wzrost gospodarczy w Polsce w drugim kwartale w ujęciu rocznym przyśpieszył do 0.8% r/r wobec 0.5% r/r w poprzednim kwartale. Ożywienie przełożyło się również na dochody budżetu państwa. W lipcu rosły wpływy z tytułu podatków pośrednich oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane o bilansie płatniczym za czerwiec zaskoczyły inwestorów pozytywnie i były wyraźnie lepsze od konsensusu rynkowego. Rachunek obrotów bieżących zamknął się nadwyżką w wysokości 574 mln Euro, głównie dzięki przyśpieszeniu eksportu (wzrost 7.1% r/r), przy utrzymującej się słabej dynamice importu (spadek o 0.7% r/r). Dane te potwierdzają, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje eksport. Zaskoczeniem dla inwestorów w ubiegłym tygodniu były również dane o inflacji CPI, która wyniosła w lipcu 0.3% m/r i 1.1% r/r. Głównym źródłem zaskoczenia był silny wzrost opłat za wywóz nieczystości, który wyniósł 47.6% m/m oraz mniejszy sezonowy spadek cen żywności (-0.3% m/m wobec -2% m/m przed rokiem).

Rentowności obligacji na rynkach podążają w jednym kierunku - do góry. Rentowności 10-letnich niemieckich obligacji wzrosły w ubiegłym tygodniu do najwyższego poziomu od siedemnastu miesięcy i wyniosły pod koniec tygodnia 1.88%. Przede wszystkim lepsze dane makroekonomiczne wpływają na spadki cen niemieckich papierów. Należy w tym miejscu wymienić pozytywną niespodziankę w danych o sprzedaży detalicznej oraz tempo wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Przeceniły się również amerykańskie obligacje, tutaj inwestorzy patrzą głównie na dane z amerykańskiego rynku pracy oraz oczekują, że FED rozpocznie ograniczanie skali skupu aktywów. W tym tygodniu kluczowa dla rynków obligacji będzie publikacja z protokołu z lipcowego posiedzenia FED. Polskie obligacje podążały za rynkami bazowymi oraz pozostawały pod wpływem publikacji danych makroekonomicznych. Największy wzrost rentowności odnotowaliśmy w sektorze papierów 5-letnich, o 22 pb w skali tygodnia. Papiery 2-letni przeceną zareagowały na zaskakująco wyskoki odczyt inflacji za lipiec, który wpłyną na oczekiwania rynkowe dotyczące podwyżki stóp procentowych przez RPP.

Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji