Szwajcarski Bank Centralny w centrum uwagi

W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na rynkach finansowych było niespodziewane ogłoszenie zawieszenia przez Szwajcarski Bank Centralny (SBC) interwencji walutowych mających na celu utrzymywanie kursu CHF względem EUR na stałym poziomie (od blisko trzech lat kurs EUR/CHF oscylował w okolicach 1,2). Do tej pory SBC przeciwdziałał umocnieniu się lokalnej waluty nabywając euro za wykreowane w ten sposób franki zwiększając tym samym szwajcarskie rezerwy walutowe oraz bilans banku. Wzrost wartości CHF względem innych walut jest niekorzystny dla szwajcarskiej gospodarki, której kondycja w dużej mierze oparta jest na eksporcie. W sytuacji gdy CHF, podobnie jak większość innych walut, osłabiał się w ostatnim czasie wobec USD ze względu na oczekiwania na podwyżki stóp Fed, Szwajcarski Bank Centralny uznał, że nie musi już przeciwdziałać umacnianiu się lokalnej waluty. Reakcja rynkowa była jednak daleka od oczekiwanej przez SBC. Kurs franka umocnił się wobec wszystkich walut w sposób gwałtowny (przejściowo wobec euro nawet o blisko 30%). Jeszcze mocniej frank umacniał się wobec złotego, gdzie przejściowo kurs zbliżył się do 4,85, po pewnym odreagowaniu CHF/PLN kończył tydzień w okolicach 4,30, co oznacza blisko 23-procentowy wzrost.

Decyzja Banku Szwajcarii negatywnie odbiła się na krajowym rynku akcji. Indeks WIG20 stracił w minionym tygodniu 3,63%. Szczególnie silne spadki odnotowały banki z uwagi na potencjalny wzrost ryzyka kredytowego oraz pojawienie się niepewności wobec możliwego politycznego rozwiązania kwestii kredytów walutowych (m.in. mBank – 10,65, PKO BP -8,71%). Silny spadek cen miedzi przyczynił się także do przeceny KGHM, którego akcje w minionym tygodniu straciły na wartości ponad 7%. Spadki w mniejszym stopniu objęły małe i mniejsze spółki (spadek sWIG80 o 1,3%), wobec czego szeroki indeks WIG zakończył tydzień na 3,4-procentowym minusie.

Z wyjątkiem szwajcarskiej giełdy, która zanotowała ponad 13-procentową przecenę decyzja SBC stosunkowo pozytywnie wpłynęła na zachodnioeuropejskie rynki akcji w związku z osłabieniem się euro, co pozytywnie może przełożyć się na eksporterów ze strefy euro. Stąd też niemiecki DAX w całym tygodniu wzrósł o blisko 5,4%, a EURO STOXX 600 o 4,3%. Wzrostom na rynkach europejskich sprzyjał także wzrost prawdopodobieństwa ogłoszenia przez EBC na najbliższym posiedzeniu 22 stycznia programu skupu obligacji skarbowych państw strefy euro. W ocenie przedstawicieli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ogłoszonych w ubiegłym tygodniu nie ma istotnych przeszkód prawnych, które mogłyby uniemożliwić rozpoczęcie tego programu. Na tym tle słabiej wyglądał amerykański rynek akcji – indeks S&P obniżył się o blisko 1,25%. W rezultacie nieco lepiej w ostatnim tygodniu od rynków rozwiniętych radziły sobie rynki wschodzące (spadek MSCI EM o 0,4% vs -0,5% dla globalnego indeksu MSCI).

W minionym tygodniu istotnym wydarzeniem na rynku krajowym było także posiedzenie RPP. Zgodnie z oczekiwaniem rynkowym Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zaznaczono jednak w komunikacie możliwość dostosowania polityki pieniężnej w reakcji na utrzymujący się spadek cen. W ślad za obniżającą się inflacją, która w grudniu wyniosła -0,3% w ujęciu m/m oraz -1,0% r/r (inflacja CPI), nasilają się oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP w najbliższych miesiącach, co pozytywnie przełożyło się na kontynuację spadków rentowności obligacji skarbowych.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji