Turcja: bez zaskoczeń – Erdogan wygrywa wybory prezydenckie

  • Wyniki wyborów prezydenckich w Turcji były zgodne z oczekiwaniami rynków finansowych.
  • Giełda w Stambule w dłuższej perspektywie pozostaje miejscem dającym inwestorom szanse na atrakcyjne stopy zwrotu.
  • Z drugiej jednak strony wiszące nad nią czynniki ryzyka powodują, że nadal możemy spodziewać się dużych wahań kursów notowanych tam akcji.

Urzędujący premier Tayyip Erdogan został wybrany na 12 prezydenta w historii Turcji uzyskując w pierwszej turze wyborów 51,7% głosów. Po raz pierwszy prezydenta wybierali bezpośrednio obywatele. Frekwencja wyborcza wyniosła nieco ponad 73% i była niższa niż w ostatnich wyborach samorządowych (89,2%).

Zgodnie z tym, co pisaliśmy w poprzednim komentarzu, zwycięstwo Erdogana było oczekiwane przez inwestorów i jest już raczej zdyskontowane przez rynek. Fakt, iż stało się to już w pierwszej turze jest sygnałem zapowiadającym kolejne zwycięstwo AK Party w wyborach parlamentarnych, chociaż jest jeszcze chyba zbyt wcześnie na ostateczne prognozy. Możliwe, choć raczej mało prawdopodobne jest także to, że AK Party, chcąc wykorzystać silne poparcie zdecyduje się na wcześniejsze wybory.

Cały czas nierozwiązaną kwestią pozostaje to, kto teraz zostanie premierem Turcji i szefem AK Party.  Zapowiedzi Erdogana dotyczące planowanego wzmocnienia władzy prezydenckiej powodują jednak, że kwestie zmian w rządzie z punktu widzenia rynków finansowych są póki co drugoplanowe.

Agencja ratingowa Fitch komentując wyniki wyborów stwierdziła, że ryzyko polityczne w Turcji pozostaje podwyższone i może wpływać na wartość krótkoterminowego kapitału napływającego do tego kraju. Fitch podtrzymuje jednak rating BBB- z perspektywą stabilną. Co więcej, wydaje się, że turecka gospodarka rozwija się w tym roku szybciej niż zakładał Fitch przyznając rating. Głównym ryzykiem pozostają rzeczywiście napięcia polityczne. Agencja obawia się, że po zwycięstwie wyborczym Erdogan będzie dążył do zwiększenia roli prezydenta w tureckiej polityce, a naciski polityczne na bank centralny mogą obniżać wiarygodność tej instytucji.

Równolegle z wynikami wyborów poznaliśmy dynamikę sprzedaży kredytów w Turcji za ostatni tydzień lipca, która w ujęciu zagregowanym wyniosła 20,7% (w przypadku kredytów konsumpcyjnych było to 14,4%). Wydaje się, że przy obecnym wzroście akcji kredytowej turecki bank centralny nie będzie skłonny do podejmowania dalszych kroków luzujących politykę monetarną, po tym jak w ciągu ostatnich miesięcy obniżył stopy o 175 punktów bazowych.

Obok lokalnej polityki, najważniejszymi czynnikami wpływającymi na turecki rynek akcji w najbliższym czasie będzie sytuacja międzynarodowa (szczególnie napięcia w Północnym Iraku oraz Rosji) i związana z nią cena ropy naftowej oraz polityka amerykańskiego Fed. Póki amerykańskie stopy procentowe pozostają niskie, Turcja powinna zachowywać się lepiej niż inne rynki. Ryzykiem pozostaje wejście w okres podwyżek stóp.

Łukasz Hejak
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji