Turcja: dobre perspektywy na 2015 r.

Turcja ma duże szanse zostać jednym z ważnych beneficjentów zakładanego przez nas na 2015 r. wzrostu globalnej gospodarki. Czynnikiem mocno sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu w tym kraju powinna stać się zdecydowanie niższa niż w roku ubiegłym średnioroczna cena ropy naftowej. Wzrost gospodarczy w Turcji w 2015r.  ma szansę sięgnąć 4- 4,5%, a gdyby założyć, że cena ropy będzie utrzymywała się poniżej 60 dolarów może zbliżyć się do 5%. Zdecydowanie odbić powinien popyt wewnętrzny – konsumpcja doda w 2015r. 3,5% do wzrostu PKB wobec 1% w 2014r.

Oczekujemy znaczącego spadku inflacji w Turcji. Procesowi temu sprzyjać będzie z jednej strony niższa cena ropy naftowej, a z drugiej wysoka baza z 2014r. Zgodnie z naszymi założeniami wskaźnik CPI spadnie z ponad 8% w 2014 r. do poniżej 7% na koniec 2015 r. (gdyby cena ropy pozostała poniżej 60 dolarów CPI powinna wynieść ok 6%). Wydaje się, że przy spadającej inflacji turecki bank centralny zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych. Na skalę i czas tego typu decyzji wpływ będzie miała polityka amerykańskiego Fed. Zakładamy, że instytucja ta rozpocznie cykl podwyżek w drugiej połowie roku, a proces ten będzie stopniowy. Z tego też względu ewentualnej obniżki stóp procentowych w Turcji należy oczekiwać tylko w pierwszej połowie roku. Taki scenariusz jest też zgodny z kalendarzem wyborczym. W czerwcu 2015r odbędą się w Turcji wybory parlamentarne i można przypuszczać, że politycy na początku roku będą postulowani wspierające gospodarkę łagodzenie polityki pieniężnej. Deficyt na rachunku obrotów bieżących, uznawany zarówno przez inwestorów, jak i międzynarodowe agencje ratingowe, za główne obok inflacji zagrożenie dla tureckiej gospodarki (a co za tym idzie koniunktury na tureckiej giełdzie) za sprawą niższej ceny ropy powinien w 2015r. obniżyć się do komfortowego poziomu 5-5,5% PKB.

Wydaje się, że również wybory parlamentarne nie są dla parkietu w Stambule znaczącym czynnikiem ryzyka. Wszystko wskazuje na to, że pozycja AKP (partii rządzącej) jest na tyle silna, że wyniki wyborów nie powinny być zaskoczeniem dla inwestorów. Jednocześnie oczekujemy, że politycy będą podejmowali działania wspierające gospodarkę w okresie przedwyborczym.

Przy niskiej cenie ropy, spadających wskaźnikach  inflacji i deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz potencjalnej obniżce stóp procentowych tureckie akcje przynajmniej w pierwszej połowie 2015 r. powinny zachowywać się dobrze zarówno na tle innych rynków wschodzących, jak i rynków rozwiniętych. Relatywnie tania ropa przekłada się na wyższe zyski spółek i szybszy wzrost gospodarczy w Turcji. Gdybyśmy założyli, że cena ropy pozostanie poniżej poziomu 60 dolarów za baryłkę, zyski tureckich spółek miałyby szansę wzrosnąć o prawie 20%. Tureckie indeksy notowane są obecnie przy wskaźniku P/E 11,2x dla 2015r. i 9,8x dla 2016r. Uwzględniając historyczne średnie poziomy te nie są może specjalnie niskie, ale ciężko określić je też jako zbyt wysokie. Szczególnie, że otoczenie makro jest zdecydowanie sprzyjające, a Turcja jest obecnie rynkiem z ratingiem inwestycyjnym nic nie wskazuje, by rating ten mógł spaść.

Okres obniżek stóp procentowych powinien zdecydowanie sprzyjać wynikom tureckich banków, które ze względu na korzystną strukturę bilansów osiągają wtedy wyższe marże odsetkowe i zyski. Instytucje te notowane są obecnie przy wskaźniku P/BV 1,11x dla 2015r., co nie wydaje się być poziomem specjalnie wymagającym i daje perspektywę dalszego wzrostu. Musimy jednak mieć na uwadze, że sprzyjające warunki dla banków mogą zacząć się pogarszać w drugiej połowie roku, kiedy Fed rozpocznie cykl podwyżek stóp.

Biorąc pod uwagę opisywane powyżej czynniki giełda w Stambule powinna być atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Najważniejszymi czynnikami ryzyka pozostają polityka amerykańskiego banku centralnego oraz wzrost gospodarczy na świecie, a szczególnie skala odbicia europejskiej gospodarki. Jak zawsze w przypadku Turcji zapominać nie można o ryzyku politycznym, kwestii kurdyjskiej czy napięć w regionie (państwo islamskie). Z drugiej strony wsparciem może być bardziej ekspansywna polityka EBC, ale tutaj na razie obserwujemy dużo więcej zapowiedzi i interwencji słownych niż realnych działań.

Łukasz Hejak

Zarządzający Funduszami w Departamencie Inwestycji 


Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących