Turcja: perspektywy rynku kapitałowego w 2013 r.

Po doskonałym 2012 r., kiedy to indeks ISE 100 zanotował 53-procentowy wzrost wartości, prognozujemy kontynuację tego pozytywnego trendu w roku 2013. Spodziewamy się dalszego 15-17-procentowego wzrostu rynku kapitałowego w Turcji.

Przewidujemy, że przedsiębiorstwa powinny utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu zysków dzięki ukierunkowaniu na rynek wewnętrzny, rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Sprzyja temu prognozowany wzrost PKB na poziomie 5,5 %, malejąca ekspozycja tureckiego eksportu na pogrążone w stagnacji kraje Unii Europejskiej (38% ogółu eksportu w 2012 r. w porównaniu do np. 58% w 2003 r.). W podziale sektorowym należy spodziewać się dobrych wyników banków, deweloperów, producentów samochodów i dóbr AGD oraz sieci sprzedaży detalicznej. Te pierwsze będę sobie mogły pozwolić na szeroko zakrojoną akcję kredytową w środowisku taniego pieniądza, pozostałe zaś będą czerpały korzyści z wyższej skłonności do konsumpcji niż oszczędzania, kiedy stopy procentowe są na niskim poziomie. Należy spodziewać się odpowiednio 11-procentowego oraz 12-procentowego wzrostu zysku netto w sektorze banków i przedsiębiorstw, a co za tym idzie również szeroko zakrojonej polityki dywidendowej. Dodatkowo sektor banków jest szczególnie wrażliwy na środowisko stóp procentowych, co w kontekście ich obniżek w III kw. 2012 r., korzystnie przełoży się na wyniki tych instytucji w pierwszej połowie 2013 r.

W wyniku podniesienia ratingu Turcji do poziomu inwestycyjnego przez agencję Fitch, spadł koszt kapitału, co pozytywnie przełożyło się na rynek akcji. Nie można wykluczyć, że S&P oraz Moody’s również pójdą śladem Fitcha. Silny napływ kapitału z zagranicy powinien przyczynić się do aprecjacji kursu tureckiej liry, co umożliwi stabilizację inflacji poprzez spadek cen importowych. W efekcie bank centralny Turcji będzie miał przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych, stymulując dodatkowo gospodarkę.

Najważniejszy turecki indeks ISE 100 jest wyceniany obecnie na poziomie 10,6 P/E przy oczekiwanym 14-procentowym wzroście EPS w 2013 r. Dla porównania P/E dla szerokiego indeksu MSCI EM wynosi 11,4 przy prawdopodobnym 8,8-procentowym wzroście EPS w bieżącym roku. Biorąc pod uwagę fundamenty tureckiej gospodarki i rynku kapitałowego daje to nadzieje na dalsze wzrosty.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących