Turcja - potrzeba silniejszego wzrostu gospodarczego

W ostatnich miesiącach gospodarka Turcji rozwijała się w tempie zbliżonym do zanotowanego w latach 2012-2013. Działo się tak pomimo bardzo korzystnego dla Turcji spadku ceny ropy naftowej będącej jednym z podstawowych produktów importowanych do tego kraju. Znacząco poprawił się natomiast bilans obrotów bieżących, którego deficyt skurczył się z 8,0% w ostatnim kwartale 2013 roku do 5,8% pod koniec ubiegłego roku.

Warto jednak podkreślić, że wciąż jest to poziom dosyć wysoki, a Turcja pozostaje znaczącym „importerem” kapitału. Spadek cen paliw płynnych nie pomógł znacząco w ograniczeniu inflacji – poziom 7,6% jest zbliżony do średniej z ostatnich 5 lat i jest wciąż jednym z wyższych spośród rynków wschodzących. Ostatnie dwa odczyty indeksu PMI sektora wytwórczego (48 w marcu i 48,5 w kwietniu) były najgorsze od 6 lat. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7% w marcu w porównaniu z poprzednim rokiem, co wskazuje na dobre tempo rozwoju sektora wytwórczego.

Komentatorzy wskazują na fakt, że rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), której do sierpnia ubiegłego roku przewodniczył obecny prezydent Erdogan, nie podejmuje znaczących reform strukturalnych. Klasa polityczna koncentruje się na działaniach krótkoterminowych, takich jak wpływanie na politykę monetarną banku centralnego. Na początku marca prezydent Erdogan ostro skrytykował bank centralny za decyzję o zbyt niskiej, jego zdaniem, obniżce stóp procentowych. Zareagowała na to turecka waluta. W stosunku do dolara amerykańskiego lira straciła w bieżącym roku już 14,4%, co jest najgorszym wynikiem spośród rynków wschodzących.

Turcja potrzebuje silniejszego wzrostu gospodarczego (rzędu 5% rocznie), by zaabsorbować napływ młodej siły roboczej. Póki co niższy niż oczekiwany wzrost PKB odbija się na rosnącej stopie bezrobocia. W styczniu 2015 roku sięgnęło ono 11,3% i było najwyższe od niemal pięciu lat. Pomimo rozwoju gospodarczego poniżej możliwości tego kraju, dominacja polityczna AKP wydaje się niezagrożona. Sondaże przed planowanymi na 7-go czerwca wyborami parlamentarnymi dają jej 15-20 p.p. przewagi nad drugą w sondażach, socjaldemokratyczną Republikańską Partią Ludową (CHP).

Indeks giełdy w Stambule podczas pierwszych czterech miesięcy roku zanotował niewielki, 2-proc. Spadek. Należy jednak pamiętać o dodatkowym znacznym wpływie osłabiającej się waluty. Obliczany w USD indeks MSCI Turkey stracił w tym samym okresie 14,5%, wobec 10,1% wzrostu indeksu MSCI Emerging Markets. Wyceny pozostają stosunkowo atrakcyjne, wskaźnik C/Z Shillera (odnoszący cenę do średnich 10-letnich zysków) wynosi ok. 11,3, a wskaźnik C/WK – 1,5.

Podsumowując, pomimo niezbyt różowej sytuacji gospodarczej i braku perspektyw na bardziej znaczące reformy w najbliższym czasie, rynek akcji w Turcji pozostaje stosunkowo atrakcyjny – jest tani zarówno pod względem absolutnym, jak i wobec innych rynków wschodzących.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących

Kup fundusze inwestujące na rynku tureckim. Teraz 0% opłat!

Investor Turcja

Kup fundusz