Turcja - potrzebne reformy jak świeże powietrze

Reakcja rynków na wyniki czerwcowych wyborów parlamentarnych w Turcji była impulsywna i niekorzystna – na otwarciu indeks giełdy w Stambule spadł o 8,2%. W kolejnych dniach doszło do odreagowania i obecnie akcje są notowane na poziomie zbliżonym do tego sprzed weekendu wyborczego. Utrata większości przez rządzącą partię AKP znacząco zwiększyła niepewność, co do przyszłości politycznej Turcji. Pomimo upływu 6 tygodni od wyborów wciąż nie udało się sformować nowego rządu. Różnice pomiędzy partnerami w rozmowach zdają się nie do pogodzenia. Ostatnie komentarze przedstawicieli AKP wskazują na pięćdziesięcioprocentowe szanse rozpisania nowych wyborów. Byłby to negatywny scenariusz dla gospodarki i rynku akcji, bowiem oznaczałby odwlekanie ważnych decyzji ekonomicznych i reform aż do końca bieżącego roku.

Turcja potrzebuje reform jak świeżego powietrza. Wzrost gospodarczy jest anemiczny, podobnie jak i produkcja przemysłowa. Bezrobocie w ostatnich miesiącach maleje, lecz jest to efekt sezonowy. W kwietniu wzrosło o 0,6 pp. w porównaniu z poprzednim rokiem, a wciągu dwóch lat o 0,9 pp. Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego spadł w czerwcu ponownie poniżej 50 punktów. Poza jednym pozytywnym odczytem w maju, koniunktura jest niekorzystna od sześciu miesięcy. Inflacja w tym roku utrzymuje się na przeciętnym, jak na Turcję, poziomie 7-8%, w czym pomaga niska cena ropy naftowej. Niestety, gdy na przełomie roku zaniknie efekt bazy związany ze spadkami cen energii w II połowie zeszłego roku, inflacja najprawdopodobniej poszybuje w górę. Na podwyżki cen niemały wpływ ma osłabiająca się turecka waluta, która w ciągu roku straciła do dolara amerykańskiego niemal
20%.

Turecki rynek akcji, stosunkowo tani przed wyborami, stał się jeszcze tańszy. Wskaźnik ceny do zysku na poziomie 10,5, (liczony zarówno na podstawie zysków z ostatniego roku, jak i średnich zysków z ostatnich 10 lat) należy uznać za atrakcyjny. Spośród dużych rynków wschodzących atrakcyjniej są wyceniane tylko kraje zmagające się obecnie z recesją – Brazylia i Rosja. Wycena tureckich akcji dyskontuje nie tylko nie najlepsze wyniki gospodarki, ale przede wszystkim niepewność polityczną.

Podsumowując, przedłużające się negocjacje polityczne zwiększają szanse na rozpisanie nowych wyborów. Odroczy to o kilka miesięcy sformowanie nowego rządu i perspektywę zajęcia się palącymi problemami ekonomicznymi, których rozwiązanie mogłoby mieć pozytywny wpływ na rynek akcji.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących

Kup fundusze inwestujące na rynku tureckim. Teraz 0% opłat!

Investor Turcja

Kup fundusz