Turcja: powiew optymizmu w gospodarce

Lipiec był spokojniejszym miesiącem niż maj, z powodu słabnących protestów i łagodniejszych nastrojów w tureckim społeczeństwie. Indeks MSCI Turkey stracił 5%, podczas gdy kurs liry tureckiej pozostawał na stabilnym poziomie.

Majowa obniżka perspektyw dla długoterminowego długu Turcji z pozytywnej na stabilną przez S&P oraz wyższa od oczekiwań inflacja w czerwcu wywołana rosnącymi cenami żywności, wprowadziła niepokój u inwestorów. Pozostające wciąż napięcia w społeczeństwie wywołane rządami premiera Erdogana oraz polityka zacieśnienia monetarnego prowadzona przez Bank Centralny i związany z nią wzrost stóp procentowych, uderzyły w zyski banków.

Dodatkowo obawy dotyczące ograniczenia poluzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych przez FED przyczyniły się do de-ratingu akcji tureckich banków, a wzrost okalnych rentowności wywarł presję na wyzbycie się akcji banków na rzecz walorów spółek przemysłowych. Vakif Bank, Halk Bank i Garanti zachowywały się w lipcu gorzej niż szeroki indeks, zaś Turk Hava Yollari i BIM zyskiwały więcej. Pod względem kwartalnych wyników banki tureckie zaspokoiły oczekiwania inwestorów. W sierpniu MSCI Turkey był pod kreską 14,5% a następnie odrobił większość strat we wrześniu zyskując 13,9 %. W całym III kwartale, MSCI Turkey stracił 6,7%.

Po niedawnych falach protestów w Turcji oraz niedawnym widmie konfliktu w Syrii, pozytywnym zjawiskiem jest poprawiająca się koniunktura gospodarcza w kraju nad Bosforem. Wartość indeksu PMI publikowana przez bank HSBC wzrosła z 50,9 w sierpniu do 54 we wrześniu. Korzystnie na rynki wschodzące powinna przełożyć się kontynuacja polityki poluzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych. Wiara w utrzymanie dotychczasowej koniunktury w największej gospodarce świata stymulowanej dodrukiem pieniądza powinna powstrzymać inwestorów przed ucieczką do bezpiecznych przystani rynków rozwiniętych i zwiększyć napływy kapitału na rynki wschodzące.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji Investors TFI


Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących