Tydzień silnych wzrostów na giełdach

W minionym tygodniu przez rynki finansowe przetoczyła się duża fala optymizmu wynikająca ze zbliżenia do przejściowego rozwiązania problemów finansowych Grecji oraz uspokojenia na chińskim rynku akcji wspieranym przez działania regulacyjne ze strony nadzoru w Pekinie, jak również lepsze od oczekiwań dane makro z drugiej gospodarki świata.

W ubiegły poniedziałek nad ranem rząd Grecji osiągnął kompromis w negocjacjach z państwami strefy euro pomimo tego, że warunki porozumienia są nie mniej restrykcyjne, niż te przedstawione w propozycji odrzuconej przez Greków w referendum. Po tym jak w środę grecki parlament przyjął pierwszy pakiet zmian prawnych wymaganych przez Troikę, kraje strefy euro zgodziły się na uruchomienie finansowania pomostowego (tymczasowego) oraz rozpoczęcie rozmów na temat trzeciego pakietu pomocowego. Nowe środki umożliwią spłatę bieżących zobowiązań wobec MFW i EBC. W poniedziałek 20 lipca ponownie zostały otwarte greckie banki zamknięte przez ostatnie trzy tygodnie. Nadal zachowane zostały jednak ograniczenia w wypłatach środków z banków, przy czym dzienny limit 60 euro został zastąpiony tygodniowym ekwiwalentem w wysokości 420 euro. Na całkowite wycofanie się Grecji z ograniczeń w przepływie kapitału przyjdzie prawdopodobnie poczekać nieco dłużej (na Cyprze nastąpiło to po dwóch latach a w Islandii po siedmiu).

Spadek awersji do ryzyka wywołany przełamaniem impasu w sprawie Grecji przełożył się na silne wzrosty europejskich indeksów. Niemiecki DAX zyskał w ubiegłym tygodniu 3,16%, francuski CAC40 4,41%, a STOXX Europe 600 był na 4,35-procentowym plusie. Pozwoliło to wybić się europejskim rynkom akcji z trwającego od połowy kwietnia trendu spadkowego oraz powrócić na poziomy zbliżone do połowy maja. Do historycznych szczytów zbliżyły się także amerykańskie indeksy, S&P 500 zyskał 2,42% i był jedynie kilka pkt poniżej rekordu z maja br. To, czego nie udało się jeszcze S&P 500 dokonał technologiczny NASDAQ ustanawiając po imponującym 4,25-procentowym wzroście najwyższy poziom indeksu w historii.

Na tle wspomnianych rynków nieco słabiej radziły sobie krajowe akcje. Indeks WIG20 zyskał 0,79%, dużo lepiej wyglądał segment mniejszych spółek, przez co szeroki indeks WIG zyskał w perspektywie ostatniego tygodnia 1,6%. Podobnie jak w przypadku Polski słabiej na tle rynków rozwiniętych kształtowały się szerzej notowania akcji na rynkach wschodzących. Indeks MSCI dedykowany państwom rozwijającym się wzrósł o 1,15%, podczas gdy MSCI World, w głównej mierze dzięki strefie euro oraz Japonii, wzrósł o 2,22%. Na niemal niezmienionym poziomie tydzień zakończyła giełda w Turcji. Po gwałtownej przecenie na rynku chińskim obserwowano stopniowe uspokojenie, choć giełda w Szanghaju zamknęła się o 1,37% poniżej ubiegłotygodniowego piątku to indeks giełdy w Hong Kongu zakończył już tydzień o 1,05% wyżej. Pomimo kontynuacji spadków cen ropy wywołanych osiągnięciem długo oczekiwanego porozumienia Zachodu z Iranem w sprawie zniesienia sankcji na ten kraj w związku z jego programem atomowym, na plusie był także rynek rosyjski (dolarowy RTS zyskał blisko 3,8%).

Ostatni tydzień przyniósł wiele istotnych krajowych danych makroekonomicznych. W czerwcu roczny wskaźnik deflacji wyniósł -0,8%, wobec -0,9% zanotowanych w poprzednim miesiącu. Dużą nadwyżkę odnotowano w majowym rachunku obrotów bieżących (1,18 mld EUR). Pozytywnym zaskoczeniem były dane o produkcji przemysłowej, która po uwzględnieniu różnic w liczbie dni roboczych w poszczególnych miesiącach wzrosła o 5,2% r/r, wobec 5,4% w maju. Bez korekty o dni robocze produkcja przyspieszyła do 7,6% (z 2,8% w poprzednim miesiącu), co wynikało głównie z silniejszej produkcji w przetwórstwie. Podobnie jak produkcja przemysłowa wyższa od oczekiwań okazała się również sprzedaż detaliczna. Po uwzględnieniu zmian cen (czyli w ujęciu realnym) sprzedaż wzrosła o 6,6% r/r, a wiec szybciej niż 4,7% w poprzednim miesiącu.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami 


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji