Tydzień solidnych wzrostów na światowych giełdach

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

W minionym tygodniu w centrum uwagi inwestorów było piątkowe wystąpienie przewodniczącej Fed Janet Yellen, po którym spodziewano się uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych podwyżek stóp procentowych Fed. Wypowiedź prezes Fed brzmiała bardziej jastrzębio, niż jej poprzednie łagodne komentarze i wpisywała się w ostatnią narrację pozostałych członków FOMC, wskazujących na niedoszacowanie przez rynek prawdopodobieństwa podwyżek Fed funds. Janet Yellen oceniła, że podwyżki stóp procentowych mogą być w nadchodzących miesiącach właściwe tak długo, jak utrzymują się perspektywy poprawy koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku pracy w USA. Zaznaczyła, że zacieśnienie polityki pieniężnej powinno być stopniowe i uzależnione od danych makroekonomicznych. W rezultacie implikowane z kontraktów futures prawdopodobieństwo podwyżek stóp na najbliższym czerwcowym posiedzeniu wzrosło do 30%, podczas gdy prawdopodobieństwo jednej podwyżki z lipcowym posiedzeniem włącznie wyniosła już blisko 54%.

Miało to przełożenie na silne umocnienie się dolara wobec pozostałych walut, wzrost krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, jak również spadek cen złota. Towarzyszył temu wzrost cen ropy naftowej, która zbliżyła się do 50 dolarów/baryłkę – poziomu najwyższego od blisko 8 miesięcy. Spadek awersji do ryzyka, jak również zmienności (indeks VIX spadł do poziomu najniższego od blisko roku) sprzyjał wzrostom na amerykańskich giełdach, indeks S&P500 zyskał 2,32%, podczas gdy technologiczny NASDAQ zakończył tydzień o blisko 3,5% wyżej. Silne wzrosty obserwowano w Europie, wspieranej dodatkowo przez osłabienie się EUR w stosunku do USD. Niemiecki DAX był wyżej o 3,73%, francuski CAC40 wzrósł o 4,1%, a Europe STOXX 600 zyskał 3,64%.

Pomimo umocnienia dolara i wzrostu prawdopodobieństwa podwyżek przez Fed na solidnym plusie była także większość rynków wschodzących. Sprzyjał temu m.in. wspomniany wzrost cen ropy naftowej, w rezultacie indeks MSCI EM dedykowany państwom rozwijającym był wyżej o 2,97%, podczas gdy MSCI World zawierający akcje z rynków rozwiniętych zyskał 2,28%. Rosyjski dolarowy RTS zyskał 2,75%, główny indeks giełdy w Stambule XU100 wzrósł natomiast o 2,64%. Silne wzrosty obserwowano na giełdzie w Hong Kongu, gdzie główny indeks Hang Seng zanotował 3,66-procentowy wzrost. Na plusie kończyły tydzień także krajowe indeksy. Indeks największych spółek WIG20 zyskał 1,82%, podobnie szeroki indeks WIG, kończący tydzień na 1,86-procentowym plusie. Dobrze zachowywały się średnie spółki (mWIG40 +2,74%).

Ważnym wydarzeniem z ubiegłego tygodnia było także porozumienie Eurogrupy w sprawie Grecji. Zaakceptowano program reform uchwalony w dwóch pakietach przez Grecję. Tym samym zakończył się przegląd postępów w tym kraju, który jest warunkiem uruchomienia drugiej transzy z trzeciego programu pomocowego. Wypłata 7,5mld euro nastąpi w czerwcu. Drugą kluczową dla Grecji sprawą są negocjacje dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, tak aby poprawić wypłacalność Grecji w długim okresie. Dotychczas MFW nie chciał zgodzić się dalszy postęp prac w Grecji bez zgody europejskich pożyczkodawców na oddłużenie. Osiągnięto jednak kompromis dzięki temu, że liderzy europejscy zaproponowali (dwuetapowy) proces zmniejszający kosztów obsługi długu, ale bez zmniejszania nominalnej wartości długu.

Ponadto poznaliśmy wiele istotnych danych makroekonomicznych ze świata. Dane z USA były mieszane. Według drugiego szacunku w pierwszym kwartale 2016 r. gospodarka USA zwiększyła się o 0,8% kw/kw. Wstępnie wyniki wskazywały na wzrost o 0,5% kw/kw. Jest to wynik jednak nieco gorszy od konsensusu prognoz (0,9% kw/kw). Dane o zamówieniach na dobra trwałe w USA zaskoczyły natomiast pozytywnie (3,4% m/m w kwietniu wobec 1,9% m/m w marcu). Indeks Ifo w Niemczech wzrósł natomiast z 106,6 pkt do 107,7pkt (wobec konsensusu 106,8pkt). Poprawiły się zarówno oceny bieżącej sytuacji (ze 113,2 pkt do 114,2 pkt), jak i oczekiwania (ze 100,4 pkt do 101,6 pkt).

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji