Tydzień umiarkowanych wzrostów i spadku zmienności

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Miniony tydzień nie obfitował w wiele przełomowych wydarzeń stąd z perspektywy zmienności był relatywnie spokojny, w centrum uwagi pozostawał trwający sezon wyników spółek za trzeci kwartał, dane z amerykańskiego rynku pracy, pojawienie się oficjalnej kandydatury na kolejnego prezesa Fed, jak również postępy prac nad projektem reformy podatkowej w USA. Amerykański S&P500 zyskał 0,29%,  przemysłowy Dow Jones wzrósł o 0,45, podczas gdy technologiczny NASDAQ na fali dobrych wyników spółek kończył tydzień o 0,96% wyżej.

Najważniejsze dane z rynku w USA wskazały, że zatrudnienie w sektorze poza rolniczym wzrosło w październiku o 261 tys. etatów (wobec oczekiwań w okolicach 300 tys.) przy jednoczesnej rewizji w górę odczytów z poprzedniego miesiąca, co w dużej mierze tłumaczy część negatywnego zaskoczenia wobec oczekiwań rynkowych. Istotnie obniżył się przy tym odsetek osób aktywnych zawodowo (z 63,1% do 62,7%), co skutkowało spadkiem stopy bezrobocia 0,1 pp. do poziomu 4,1%, najniższego od 2000 r. Zmiany te mają jednak najprawdopodobniej charakter tymczasowy i spowodowane są przejściem huraganów, stąd reakcja rynkowa była raczej ograniczona.

Na zmianę postrzeganego prawdopodobieństwa wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie miało również większego wpływu ogłoszenie oficjalnego kandydata na szefa Fed, którym został J.Powell. Jego kandydatura musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Senat, co jednak wydaje się formalnością. Wybór sugeruje kontynuacje dotychczasowej polityki Fed – bieżące stanowisko J.Powella oraz jego udział w poprzednich głosowaniach zwykle nie różnił się od mediany poglądów w FOMC. Powell różni się od obecnej prezes większą skłonnością do rozluźnienia regulacji sektora finansowego w USA.

Zgodny z oczekiwaniami rynkowymi był także projekt reformy podatkowej w USA, który potwierdził promowane dotychczas założenia, w m.in: obniżenie podatku CIT dla przedsiębiorstw z 35% do 20%, zmianę stawek podatków dla osób fizycznych – obniżka stawek głównie dla średnio i nisko zarabiających, wprowadzenie nowej stawki podatku (12%) dla zysków przedsiębiorstw przetrzymywanych poza granicami USA w celu zachęcenia dla repatriacji środków. Według wstępnych szacunków koszty reformy zmieszczą się w dotychczasowych założeniach budżetowych.

Na rynkach akcji dobre nastroje panowały także w strefie euro, szczególnie na rynku niemieckim dzięki silnym wzrostom w segmencie motoryzacyjnym. Niemiecki DAX zyskał 1,98%, podczas gdy STOXX Europe 600 wzrósł o 0,7%, a francuski CAC40 o 0,43%.

Wzrosty cen surowców, w tym szczególnie ropy naftowej na fali wzrostu oczekiwań, co do utrzymania ograniczeń produkcji przez państwa OPEC, sprzyjały sentymentowi na rynkach wschodzących. Indeks MSCI EM zyskał w rezultacie 1,46%, podczas gdy indeks rynków rozwiniętych MSCI World wzrósł o 0,56%.

Mieszane nastroje panowały na warszawskiej giełdzie, podczas gdy duże i średnie spółki kończyły tydzień na plusie: WIG20 i mWIG40 odpowiednio 0,24% i 0,55% wyżej, to mniejsze spółki nadal znajdowały się pod presją: sWIG80 (-0,48%).

Dobry tydzień ma za sobą turecka giełda (XU100 +3,19%), wzrosty cen ropy i poprawa sentymentu nie pomogły natomiast rynkom w Rosji (dolarowy RTS -0,83%) i Brazylii (Ibovespa -2,71%). Na plusie kończyła tydzień większość giełd w Azji, Hang Seng z Hong Kongu zanotował wzrost o 0.59%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji