Tydzień w cieniu Jackson Hole

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

W minionym tygodniu uwaga rynków finansowych koncentrowała się na corocznym sympozjum przedstawicieli banków centralnych w Jackson Hole, w tym członków FOMC, które mogło dać więcej wskazówek, co do kierunku, w którym będzie zmierzać przyszła polityka pieniężna Fed.

Prezes Fed Janet Yellen podczas przemówienia stwierdziła, że poprawa kondycji gospodarki USA zwiększa szanse na zaostrzenie polityki pieniężnej przez Fed w kolejnych miesiącach. Jeden z wiceprezesów Fed dodał, że terminem kolejnej podwyżki mógłby być wrzesień. Tym samym Fed wysyłając raczej jastrzębie komunikaty podniósł dyskontowane przez rynek prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na najbliższym wrześniowym posiedzeniu, dając sobie tym samum szansę na większą elastyczność w podejmowaniu decyzji. Prawdopodobieństwo podwyżki stóp we wrześniu wyceniane jest obecnie bowiem na 42%, a w grudniu na 65% (przed przemówieniem 32% i 57%). Doprowadziło do umocnienie dolara i spadku cen obligacji.

Amerykański S&P 500 zakończył tydzień niewielkim spadkiem osuwając się z ostatnich szczytów o 0,67%, podobnie jak technologiczny NASDAQ, który kończył tydzień z 0,35-procentową stratą. Na plusie były z kolei europejskie indeksy, STOXX Europe 600 był wyżej o 1,07%, podczas gdy niemiecki DAX zyskał 0,41%, a francuski CAC40 0,94%. Silne odbicie zanotował segment banków w strefie euro (STOXX Europe 600 Banks zyskał 4,91%).

Warszawska giełda kończyła tydzień na czerwono, a najszerszy indeks WIG stracił 0,17%. W dół krajowy parkiet ciągnęły jednak przede wszystkim największe spółki z WIG20 (-1,35%). Wyprzedaż była kontynuowana w segmencie energetycznym (Energa -4,31%, Ena -2,55%, PGE -2,1%). Inwestorzy bez entuzjazmu przyjęli także informację o rozmowach PZU z Unicredit, dotyczących potencjalnego zakupu przez polskiego ubezpieczyciela akcji banku Pekao. W całym tygodniu notowania cen akcji PZU zanotowały spadek o 4,24%. Pod presją były także notowania KGHM (-3,96%), któremu oprócz zamieszania wokół projektu Sierra Gorda nie sprzyjały spadające w ubiegłym tygodniu notowania cen miedzi (-4,27%). Zgoła odmienne nastroje panowały natomiast wśród mniejszych i średnich spółek, mWIG40 zyskał 2,24%, a sWIG80 1,56%.

Umocnienie dolara, wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w USA oraz spadek cen surowców nie sprzyjały notowaniom akcji na rynkach wschodzących. MSCI EM dedykowany akcjom na rynkach rozwijających się spadł o 0,95% (podczas gdy MSCI World był niżej o 0,31%). Spadki obserwowaliśmy na giełdzie w Turcji (XU100 -1,31%), Brazylii (Ibovespa -2,34%). Na niemal niezmienionym poziomie tydzień kończył główny indeks giełdy z Hong Kongu (Hang Seng -0,06%), większy spadek miał miejsce na giełdzie w Szanghaju (-1,21%). Na plusie była z kolei giełda rosyjska, dolarowy RTS zanotował wzrost o 0,81%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji