W tym tygodniu posiedzenie EBC

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie posiedzenie EBC. W ostatnich dniach dyskontowane przez rynek ryzyko zacieśnienia polityki monetarnej wyraźnie spadło i wydaje się prawdopodobne, że Bank nie da bezpośrednich wskazówek co do swoich kolejnych posunięć (szczególnie momentu rozpoczęcia i tempa redukcji QE, co jeszcze nie tak dawno rynek spodziewał się usłyszeć we wrześniu). Za wstrzemięźliwością EBC stoją m.in. obawy o nadmierne umocnienie euro, które w tym roku umocniło się w stosunku do USD o 13,5%., jak również podkreślany przez wielu przedstawicieli EBC bardzo ograniczone przełożenie wyraźnej poprawy otoczenia makroekonomicznego na wzrost presji inflacyjnej. Prawdopodobnie EBC zaznaczy jednak, że analizuje możliwość zmian w swoim programie skupu aktywów, aby zbliżająca się decyzja dotycząca wygaszania swojego programu skupu obligacji od przyszłego roku nie była dla inwestorów zaskoczeniem.

Dzisiaj odbędzie się także posiedzenie RPP. Nie powinno ono przynieść żadnych zmian w polityce pieniężnej. W retoryce RPP będzie prawdopodobnie dominować optymizm na temat zrównoważonego wzrostu gospodarczego i sceptycyzm co do silnych wzrostów inflacji w najbliższym czasie. Pozytywnie na temat krajowego makro wypowiedziała się także w tym tygodniu agencja ratingowa Moody’s, która istotnie podniosła swoje prognozy makroekonomiczne dla Polski. Zaznaczyła ona w komentarzu, że silny wzrost PKB i sytuacja fiskalna są korzystne dla wiarygodności kredytowej Polski, tym samym ryzyko obniżenia ratingu kraju lub jego perspektywy podczas piątkowej aktualizacji oceny jest znikome. Agencja podniosła prognozę wzrostu na 2017 r. z 3,2% r/r do 4,3% r/r, a deficytu sektora finansów publicznych obniżyła z 2,9% PKB do 2,5% PKB.

W minionym tygodniu w centrum uwagi rynków finansowych pozostawały dane makro ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie piątkowe dane z rynku pracy, które okazały się nieco słabsze od oczekiwań. W sierpniu zatrudnienie poza rolnictwem (payrolls) w USA wzrosło o 156 tys. etatów wobec 189 tys. miesiąc wcześniej (rewizja w dół z 209 tys.). Dynamika wynagrodzeń utrzymała się na poziomie 2,5% r/r, a stopa bezrobocia na 5,6%. Dane negatywnie zaskoczyły inwestorów, szczególnie po wysokim wyniku ADP część uczestników rynku spodziewała się silnego przyrostu etatów, co przełożyło się na spadek USD oraz obniżenie krzywej rentowności obligacji skarbowych.

Pomimo nieco słabszych piątkowych danych, wzrostu ryzyka geopolitycznego na Dalekim Wschodzie i niszczycielskiego huraganu, który uderzył w Teksas, na rynkach akcji panowały dobre nastroje. Amerykański S&P500 zyskał w ostatnim tygodniu 1,43%, technologiczny NASDAQ był wyżej nawet o 2,73%, podczas gdy przemysłowy Dow Jones kończył tydzień na 0,88-procentwym plusie. Nieco gorsze nastroje panowały w strefie euro, STOXX Europe 600 wzrósł o 0,56%, niemiecki DAX kończył przy tym jednak tydzień 0,21% pod kreską.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu rynki bazowe okazały się w rezultacie lepsze od rynków wschodzących. MSCI World zyskał 1,14%, podczas gdy MSCI EM był wyżej o 0,65%. Krajowa giełda radziła sobie przy tym jednak nadzwyczaj dobrze, indeks największych spółek WIG20 zyskał 2,28%, podczas gdy szeroki WIG wzrósł o 1,67%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji