Widoczna poprawa koniunktury

Opublikowane w minionym tygodniu dane makroekonomiczne wskazują na poprawę koniunktury w najbliższym czasie. Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 3.2% r/r, co było wynikiem gorszym niż we wrześniu i gorszym od oczekiwań, ale wzrost odnotowano we wszystkich kategoriach poza paliwami i kategorią pozostałe. 

Na szersze ożywienie w konsumpcji wpływa przede wszystkim stabilizacja na rynku pracy. PKB przyspieszył w 3Q do 0.6% q/q z 0.5% q/q w poprzednim kwartale. W ujęciu rocznym tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 1.9% wobec 0.8% w 2 kwartale 2013. Chociaż ożywienie nadal pozostaje umiarkowane to nabiera tempa i jego struktura się poprawia. Bardzo pozytywne jest odbicie popytu krajowego, który po raz pierwszy od 5 kwartału wzrósł o 0.5% r/r. Na wzrost popytu składało się zarówno wzrost konsumpcji prywatnej jak i inwestycji. Głównym motorem wzrostu PKB pozostawał eksport netto. Również dzisiaj opublikowany indeks PMI, który wzrósł do 54.4 pkt potwierdza szerokie i trwałe ożywienie w sektorze przemysłowym.

Polskie obligacje pozostawały pod presją, pomimo stabilizacji na rynkach bazowych.  Rentowności 10-letnich papierów przekroczyły poziom 4.5%. Najbardziej stabilne pozostawały papiery o krótkim terminie zapadalności, na które ma przede wszystkim wpływ polityka monetarna. Bardzo pomocne były tutaj wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej sygnalizujące możliwość przedłużenia okresu stabilnej polityki pieniężnej na okres dłuższy niż połowa roku 2014. Z uwagi na zaawansowane prefinansowanie potrzeb pożyczkowych na rok 2014, ministerstwo finansów przeprowadzi w grudniu tylko jeden przetarg zamiany. A wybór sprzedawanych papierów będzie uzależniony od sytuacji rynkowej.

W tym tygodniu dla rynków finansowych kluczowe będzie czwartkowe posiedzenie EBC oraz wydźwięku konferencji prasowej z uwagi na oczekiwania rynku, co do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w strefie Euro. Bardzo istotne będą dane z amerykańskiego rynku pracy, które będą kluczowe dla kształtowania się oczekiwań rynkowych dotyczących momentu rozpoczęcia ograniczenia skali skupu aktywów. 


Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami
Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji