Wyhamowanie wzrostu gospodarczego Chin

Zdecydowanie najważniejszym tematem ubiegłego tygodnia była dewaluacja chińskiego juana przez Ludowy Bank Chin, była to największa obniżka cen chińskiej waluty w ciągu ostatnich 20 lat. Na zamknięciu wtorkowej sesji amerykański DowJones Industrial spadł o 1,21% do 17402,84 pkt, S&P500 stracił 0,96% (2084,07 pkt), a Nasdaq Comp. spadł o 1,27% (5036,79 pkt).  Rynki uznały ten krok jako próbę wsparcia dla chińskiego eksportu, który zmniejszył się w czerwcu o 8,3% r/r.  Istnieje ryzyko, iż dewaluacja CNY może wpłynąć na odpływ kapitału, jednak prawdopodobnie PBoC podejmie działania mające na celu zapobieżenie spadku płynności. Dewaluacja CNY może negatywnie wpłynąć na zaufanie jakie inwestorzy mają do rynków wschodzących i zwiększyć ich awersję do ryzyka, co z kolei może spowodować odpływ kapitałów z tych rynków, do których zaliczana jest Polska, w celu ulokowania ich w bezpieczniejsze aktywa. Wyhamowanie wzrostu gospodarczego Chin i obawy o dalszą deprecjację waluty przełożyły się również na silne spadki cen surowców.

W Polsce ubiegły tydzień pełny był publikacji różnych wskaźników makroekonomicznych. GUS opublikował tzw. szybki szacunek PKB za 2Q15. Wzrost wyniósł 3,3% r/r. Wynik ten jest gorszy o 0,3pp wobec oczekiwań rynkowych. Dynamika wyrównana sezonowo wyniosła, bez niespodzianek, 0,9% kw/kw. Niższy wzrost PKB w 2Q może być wynikiem pogorszenia sytuacji w przetwórstwie przemysłowym. Finalny wzrost PKB może różnić się o 0,0-0,2pp.

Kolejny istotny wskaźnik opublikowany przez NBP wskazuje na inflację bazową w lipcu na poziomie 0,4% r/r. Wzrost nie odbiega od oczekiwań ustanowionych w przedziale 0,2-0,4% r/r. Dane te mogą wskazywać na złamanie trendu przyśpieszenia dynamik PKB. Zwalniający wzrost PKB może sprowokować do myślenia o kolejnych obniżkach stóp procentowych. WIG20 w ciągu minionego tygodnia nieznacznie zwiększył swoją wartość do 2173 pkt (+0,07%).

Grecki parlament zatwierdził warunki trzeciego programu pomocowego, a eurogrupa zaakceptowała program pomocy dla Grecji. Pierwsza rata wsparcia wyniesie 26 mld EUR. PKB Francji pozostało bez zmian kw/kw, natomiast niemieckie PKB po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrosło 0,4% kw/kw według wstępnych wyliczeń. Indeks poziomu optymizmu wśród amerykańskich konsumentów wyniósł w sierpniu 92,9 pkt, wobec 93,1 pkt w lipcu i 96,1 pkt w czerwcu. O 0,3pp ponad oczekiwania wzrosła jednak produkcja przemysłowa w USA (+0,6% m/m).

Spadek ryzyka podwyżki stóp procentowych przez FED we wrześniu spowodował wzrost zainteresowania obligacjami. Rentowność 10-letniego benchmarku dla polskich obligacji skarbowych jest na poziomie 2,78%, co jest najniższym poziomem od maja br. Krzywa dochodowości przesunęła się w dół o 7-24 pb.

Damian Czupryński
Analityk


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji