Wyniki wyborów w Turcji dobre dla rynku

  • Niedzielne przedterminowe wybory w Turcji wygrała rządząca od 13 lat konserwatywna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) kojarzona z urzędującym prezydentem Recepem T. Erdoganem. Poparło ją blisko 50% głosujących, co da jej około 316 miejsc (większość parlamentarną zapewnia 276 mandatów) i możliwość samodzielnego utworzenia rządu.
  • Zwycięstwo AKP zostało bardzo dobrze odebrane przez rynki finansowe – najważniejsze indeksy giełdy w Stambule zyskują 5-9%.
  • Jednopartyjny rząd zwiększa polityczną przewidywalność Turcji, daje nadzieję na wzrost gospodarczy, a tym samym stwarza potencjał wzrostu cen tureckich akcji.

Poparcie dla AKP było o 8,5 pkt proc. wyższe niż w wyborach czerwcowych, w których AKP nie zdobyło większości niezbędnej do samodzielnych rządów. Erdoganowi udało się przekonać do siebie część wyborców nacjonalistycznej Partii Ruchu Narodowego (MHP) oraz kurdyjskiej Demokratycznej Partii Ludów (HDP). Republikańska Partia Ludowa (CHP), będąca głównym ugrupowaniem opozycyjnym, nie straciła poparcia, a nawet minimalnie zwiększyła liczbę mandatów. Dla oceny tureckiej sceny politycznej istotny jest też fakt, że AKP nie zdobyła 330 miejsc w parlamencie, które pozwoliłyby zmienić konstytucję. Przynajmniej na jakiś czas studzi to zapędy R. Erdogana do wprowadzenia systemu prezydenckiego.

Utrzymanie władzy przez AKP powoduje, że najprawdopodobniej nie dojdzie do większych przetasowań w rządzie, co oznacza, że stanowiska utrzymają pewnie wicepremier oraz minister finansów – osoby bardzo pozytywnie oceniane przez rynki finansowe. Wydaje się też, że rząd AKP utrzyma prorynkowy kurs i przyczyni się do większej stabilności wewnętrznej Turcji. W tej kwestii ważna będzie postawa nieuznawanej oficjalnie kurdyjskiej Partii Pracujących Kurdystanu, która wprawdzie ogłosiła zawieszenie broni, ale tylko do czasu wyborów. Wydaje się, że powrót do rozmów pokojowych będzie wszystkim na rękę, a w dłuższym terminie stabilizacja przyniesie wszystkim korzyści.

Z punktu widzenia rynków finansowych wyraźne zwycięstwo AKP jest chyba najlepszym możliwym scenariuszem, czego odzwierciedleniem jest zachowanie tureckiej giełdy. Jej najważniejsze indeksy rosną o 5-9%, a towarzyszy temu umacniająca się lira. Po roku politycznej niepewności, rynkowi należy się oddech. Jednopartyjny rząd zdecydowanie poprawia przewidywalność, dając jednocześnie nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej Turcji. W związku z tym dyskonto za ryzyko przykładane do tej pory do tureckiego rynku powinno w najbliższym czasie zdecydowanie się zmniejszyć. Uważamy, że także w dłuższym terminie jest potencjał do wzrostów indeksów giełdy w Stambule i zamknięcia widocznej od pewnego czasu luki wycenowej w stosunku innych rynków rozwijających się.

Największym ryzykiem dla Turcji pozostaje teraz ewentualność znaczącego spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego (w szczególności obniżenie dynamiki PKB w Chinach) oraz znaczące zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed. Pewnym niebezpieczeństwem pozostaje też eskalacja konfliktu w Syrii. W tym przypadku wydaje się jednak, że inwestorzy przywykli już do obecnej sytuacji, a koniec izolacji Iranu stwarza z kolei szansę na otwarcie się nowych rynków zbytu dla firm tureckich.

Podsumowując, wynik wyborów jest bardzo pozytywny dla tureckiego rynku akcji i dla notowań lokalnej waluty, zarówno w krótkim, jak i w dłuższym terminie. Spodziewamy się, że widoczny już dziś wzrost na giełdzie w Stambule będzie kontynuowany, choć z pewnością jego dynamika będzie już mniejsza.

Łukasz Hejak
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji