Wzrost cen obligacji skarbowych po rekordowej aukcji

W minionym tygodniu kluczowe dla rynku polskich obligacji skarbowych były publikacje danych makroekonomicznych oraz aukcja obligacji, które spowodowały wzrost cen obligacji na fali oczekiwań szybszego cyklu łagodzenia polityki monetarnej oraz wciąż dużego zainteresowania polskimi obligacjami ze strony inwestorów.

Na początku tygodnia opublikowana dynamika sprzedaży detalicznej potwierdza utrzymanie się negatywnych tendencji w zakresie konsumpcji prywatnej. W grudniu sprzedaż detaliczna spadła o 2.5% r/r, co jest pierwszym spadkiem od kwietnia 2010 r. Spadek sprzedaży detalicznej wynika zarówno z pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, jak i towarzyszącym jej pogorszeniem nastrojów konsumentów. Gorsze dane napłynęły również z rynku pracy, stopa bezrobocia rejestrowego wzrosła do 13.4%. Po grudniowej produkcji przemysłowej, której odczyt był gorszy od konsensusu rynkowego, są to kolejne dane makroekonomiczne pokazujące negatywny obraz gospodarki i wzmacniające oczekiwania na obniżki stóp na lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Taki scenariusz prezentowany był również przez niektórych członków Rady w ich wypowiedziach, co miało pozytywny wpływ na ceny obligacji, szczególnie o krótszym terminie zapadalności.

Istotnym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była również aukcja obligacji, która okazała się rekordowa pod względem zainteresowania inwestorów, jak również sprzedaży. Zadeklarowany przez inwestorów popyt wyniósł 19.8 mld PLN, a na aukcji uzupełniającej 8.3 mld PLN. Sprzedano obligacje 2-letnie o wartości 1.29 mld PLN oraz 5-letnie o wartości 12.39 mld PLN z rentownościami poniżej rynku wtórnego. Ministerstwo Finansów sfinansowało około 40% potrzeb pożyczkowych przewidzianych na ten rok, co pozwoli na bardzo elastyczne kształtowanie podaży w zależności od warunków rynkowych oraz szybkie zabezpieczenie finansowania po atrakcyjnych cenach. Wynik aukcji miał pozytywny wpływ na kwotowania obligacji na rynku wtórnym, w skali tygodnia krzywa dochodowości przesunęła się w dół o 3-15 pb, głównie na krótszym końcu. Wzrost cen obligacji o dłuższym terminie zapadalności został ograniczony z uwagi na słabość rynków bazowych oraz brak impulsów do dalszego spadku premii za ryzyko kredytowe Polski.

Marzena Górska

Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji