Zaskakująco silny wzrost PKB w Polsce przy pogłębiającej się deflacji

W minionym tygodniu kontynuowane były wzrosty na amerykańskich parkietach. Pozytywnie wspierały je m.in. wyniki amerykańskich spółek, które w trzecim kwartale były o 8,5% wyższe niż w poprzednim kwartale, jak również poprawiające się dane o sprzedaży detalicznej oraz zaufaniu konsumentów w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie indeks S&P500 wzrósł o 0,44% kończąc tydzień na kolejnym historycznym szczycie. Na tym tle indeksy akcji w strefie euro po silnym odreagowaniu październikowej przeceny wyglądały nieco gorzej – indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,17% przy słabszym tygodniu niemieckiego DAX, który stracił 0,42%, podczas gdy francuski CAC40 zakończył tydzień o 0,38% wyżej.

Na krajowym rynku akcji szeroki indeks WIG pozostał na niemal niezmienionym poziomie (spadek o 0,14%). Na niewielkim plusie tydzień zakończył WIG20 (+0,04%), którego wspierały notowania PKN Orlen, który opublikował istotnie lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał, jak również notowania banków (PKO BP i mBank) po publikacji piątkowych danych o PKB zmniejszających prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych NBP w najbliższej przyszłości. Gorzej radziły sobie mniejsze spółki, sWIG80 spadł o 0,41% a mWIG40 był o 0,36% niżej.

Spadające ceny ropy nie sprzyjały rynkom rozwijającym, choć utrzymana została dodatnia dynamika wzrostu indeksów w ostatnim tygodniu wzrost ten był niższy niż w przypadku państw rozwiniętych (globalny indeks akcji MSCI wzrósł o 0,66%, podczas gdy analogiczny indeks dedykowany rynkom wschodzącym MSCI EM wzrósł o 0,35%). Spośród rynków rozwijających się pozytywnie wyróżniały się te kraje, dla których spadek cen ropy jest korzystny z punktu widzenia m.in. deficytów na rachunkach obrotów bieżących. W połączeniu z możliwym opóźnieniem w czasie rozpoczęcia cyklu zacieśnienia fiskalnego w Stanach Zjednoczonych przełożyło się to m.in. wzrost indeksu giełdy w Stambule, który zakończył tydzień o ponad 4-procentowym wzrostem, wspierany szczególnie notowaniami lokalnych banków.

Istotne wzrosty Indeksów akcyjnych obserwowano także w Chinach na fali entuzjazmu związanego z rozpoczęciem od bieżącego tygodnia równoległego notowania spółek na rynku w Szanghaju i Hong Kongu. Pozwoli to inwestorom zagranicznym na szerszy dostęp do lokalnego rynku akcji. W rezultacie indeks giełdy szanghajskiej wzrósł o 2,51%, podczas gdy Hang Seng zyskał 2,3%.

Negatywnie wyróżniał się natomiast rynek brazylijski skorelowany silnie z cenami ropy jak również dołowany potencjalnym skandalem korupcyjnym z udziałem największego brazylijskiego producenta ropy spółką Petrobras. W rezultacie indeks giełdy w Sao Paulo Ibovespa stracił 2,73%.

W minionym tygodniu opublikowano kilka bardzo istotnych krajowych danych makroekonomicznych, których poziomy również okazały się sporym zaskoczeniem dla uczestników rynku. Dużo niższy od oczekiwań był odczyt inflacji za październik (-0,6% r/r vs oczekiwane -0,4%). Zmiana ta wynikała głównie z niższej dynamiki cen żywności. Przełożyło się to na silny wzrost cen krajowych obligacji, a krajowe 10-letnie obligacje skarbowe ustanowiły nowy historyczny szczyt rentowności na poziomie 2,48%. Związane z tym czwartkowe wzrosty cen obligacji zostały zniwelowane w piątek przez istotnie wyższy od oczekiwań wzrost PKB Polski w 3 kwartale, który wyniósł 3,3% vs oczekiwane 2,7%. W rezultacie krajowe obligacje skarbowe zakończyły tydzień na poziomie jedynie nieznacznie wyższym niż w poprzednim tygodniu (w odniesieniu do cen). Rentowność obligacji 2-letnich oraz 10-letnich ukształtowała się w okolicach 1,80% oraz 2,60%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji