Złoto - korekta w trendzie wzrostowym

Michał Słysz, Investors TFI
Michał Słysz, Investors TFI

Rynek wciąż znajduje się w korekcie, której możliwość sygnalizowaliśmy w poprzednich raportach, wskazując na rekordowe odchylenie ceny złota od 50-tygodniowej średniej. Trwające od marca ubiegłego roku osłabianie się dolara w ciągu ostatniego półrocza przestało pobudzać złoto do wzrostów. Przeciwnie, dała się zauważyć niechęć złota do umacniania się na słabszych dla dolara sesjach oraz duża słabość złota, gdy dolar wykazywał chwilową siłę. W konsekwencji, od szczytu z lipca 2020 r. złoto straciło ponad 12%, podczas gdy dolar osłabił się w tym okresie ok. 5%. W tej sytuacji niewielkie umocnienie dolara w pierwszym tygodniu stycznia uruchomiło falę podaży, która w ciągu zaledwie 3 dni, obniżyła cenę złota o około 100USD/oz.

Przewidujemy korektę wzrostową indeksu dolarowego, natomiast złoto, po zapoczątkowanej w ubiegłym tygodniu likwidacji spekulacyjnych pozycji przejdzie w kolejnych tygodniach w fazę relatywnej siły względem dolara. Silnym wsparciem w dalszej części konsolidacji rynku powinny być: poziom ok. 1800 USD/oz wyznaczony przez średnią 50-tygodniową, a także przez kluczowy opór w trakcje formowania się szczytu w 2011 r. oraz najniższy punkt obecnej korekty (1766 USD/oz).

Kurs złota (USD)

Źródło: bloomberg.com
Źródło: bloomberg.com

Czynniki fundamentalne nadal przemawiają na korzyść złota. Zadłużenie gospodarki amerykańskiej, szczególnie obecnie, w warunkach zmniejszonych dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, czyni ją bardzo wrażliwą nawet na niewielki wzrost obciążeń odsetkowych. Z drugiej strony na posiedzeniu Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) w sierpniu ubiegłego roku rynkowi wysłany został sygnał luźniejszego podejścia do kontrolowania inflacji.

W warunkach kontroli rentowności amerykańskich obligacji na niskich poziomach, koszt alternatywny trzymania złota wyznaczany jest jedynie przez oczekiwania inflacyjne, a te rosną systematycznie i wynoszą już 2,1% średniorocznie w ciągu kolejnych 10 lat. Obecnie przy rentownościach obligacji 10-letnich na poziomie 1,1% realna oczekiwana rentowność wynosi około -1% rocznie. Tak więc nawet obecnie kupno i trzymanie nieprzynoszącego dochodu złota jest atrakcyjne w porównaniu z obligacjami.

Przewidywana inflacja a rentowność obligacji skarbowych USA

Źródło: bloomberg.com
Źródło: bloomberg.com

Środowisko niskich realnych stóp procentowych historycznie sprzyjało wzrostowi ceny kruszcu.

Kurs złota a ralna rentowność obligacji skarbowych USA

  

Źródło: bloomberg.com
Źródło: bloomberg.com

PODSUMOWANIE

Zwykle powstrzymujemy się od stawiania prognoz cenowych, za bardziej zasadne i przydatne z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych, uznając identyfikowanie trendów i ich fundamentalnych przesłanek. Możemy jednak przyjąć, że zapoczątkowana w 2016 roku druga fala wzrostowa będzie miała przynajmniej taką dynamikę, jak pierwsza, trwająca od 2001 do 2011 roku. Przesłanką jest tu prognozowane przez nas nasilanie się inflacyjnych tendencji w kolejnych latach. Średnioroczna dolarowa stopa zwrotu z inwestycji w złoto w pierwszej fali hossy wynosiła ok. 20%. Jeśli założymy, że najniższy punkt obecnej korekty został wyznaczony na początku grudnia na poziomie średniej 50-tyg. (1770 USD/oz) i że będzie ona w dalszym ciągu działać jako silne wsparcie, dolarowa cena złota na koniec 2021 roku powinna wynieść może osiągnąć poziom około 2150 USD/oz.

Michał Słysz
Investors TFI

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

ZAINWESTUJ W INVESTOR GOLD OTWARTY

Raport o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami.