Złoto ma szansę utrzymać trend wzrostowy

  • Obserwowane w ostatnich dniach spadki ceny złota były najprawdopodobniej efektem wyprzedaży kruszcu przez fundusze managed money poszukujące płynności w celu uzupełnienia, wydrenowanych przez straty na rynku akcji, depozytów pod kontrakty terminowe.
  • Reakcja rynku na ostatnie decyzje Fed sugeruje, że amerykański bank centralny będzie musiał podjąć bardziej drastyczne działania aby powstrzymać kłopoty systemu finansowego. Taki scenariusz będzie korzystny dla utrzymującego się w trendzie wzrostowym kursu złota.

Od dawna prezentujemy pogląd, że koniunktura na rynku złota determinowana jest przez stopy procentowe. Widoczny w dniach 9-13 marca wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, mający miejsce przy największej od 2008 r. wyprzedaży na rynku akcji, jest znamienny i kluczowy naszym zdaniem do właściwej interpretacji wyprzedaży, jaka dotknęła pod koniec ubiegłego tygodnia złoto. Sugeruje on, że spadek kursu kruszcu z poziomu 1700 USD/oz mógł być skutkiem przymusowej likwidacji długich pozycji przez fundusze managed money poszukujące płynności w celu uzupełnienia, wydrenowanych przez straty na rynku akcji, depozytów pod kontrakty terminowe. Interpretację tę potwierdza również analiza zależności między pozycjonowaniem funduszy hedginowych, a zachowaniem cen innych surowców. Bardzo silne spadki dotknęły w piątek pallad (ok. 21%), srebro (ok. 10%) i platynę (ok. 5%) – we wszystkich zaangażowanie funduszy po długiej stronie jest wysokie. Wyprzedaż nie dotknęła natomiast miedzi, w której fundusze mają krótką pozycję netto.

Oczekujemy, że motyw płynnościowy będzie stopniowo tracił na znaczeniu jako czynnik wpływający na wycenę złota. Będzie ustępował miejsca uwarunkowaniom fundamentalnym, choć one same mogą się również zmienić wskutek kryzysu płynnościowego. Dotyczy to zarówno rynku akcji, którego ewentualne dalsze spadki nasilą tendencje recesyjne, jak i rynku obligacji. Coraz większe i coraz wymyślniej aplikowane przez Fed iniekcje długu, mogą podtrzymywać przy życiu system finansowy tylko do punktu, w którym jest on zdolny je absorbować. Zalanie rynku płynnością w sytuacji, gdy problemem są potencjalne kłopoty z wypłacalnością firm emitujących obligacje wysokodochodowe (high-yield), w pewnym momencie nie będzie w stanie poprawić sytuacji części uczestników rynku, jeśli nie mają oni, jak to wydaje się mieć miejsce obecnie, odpowiednich aktywów (obligacji skarbowych) mogących posłużyć jako zastaw pod pożyczki Fed. Wówczas, aby zapobiec deflacyjnej implozji 9-bilionowego długu korporacyjnego oraz w dalszej fazie długu skarbowego o wartości 23 bilionów dolarów, Fed stanie wobec konieczności uruchomienia wszystkich środków, które ma w swoim arsenale, jak również podobnie jak w 2008 r., zastosowania nowych, niewykorzystywanych w dotychczasowych kryzysach. 

W niedzielę 15 marca Fed, nie czekając na planowane środowe posiedzenie ogłosił obniżkę stóp procentowych do zera oraz zapowiedział skup obligacji rządowych i zabezpieczonych hipotekami o wartości 700 miliardów. Sądząc po pierwszej negatywnej reakcji rynku, wydaje się, że jest on zdania, iż niezbędne będą bardziej drastyczne środki aby powstrzymać kłopoty systemu, nawet takie jak skup obligacji korporacyjnych i akcji oraz zejście przez Fed ze stopami poniżej zera. Taki scenariusz dla złota, które od przeszło czterech lat jest w trendzie wzrostowym, oznaczałby, że po zaabsorbowaniu podaży wynikającej z likwidacji pozycji spekulacyjnych, cena kruszcu powinna kontynuować (a w miarę upływu czasu, nawet przyspieszać) wzrosty.

Michał Słysz
Investors TFI

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Więcej