Złoto - między Brexitem a FED

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami
  • Wiele wskazuje na to, że od początku roku na rynku metali szlachetnych obserwujemy kształtowanie siętrendu wzrostowego. Towarzyszy temu silny napływ środków do funduszy ETF lokujących w złoto fizyczne.Korekty ceny kruszcu nie skutkują umorzeniami, co wskazuje na przekonanie inwestorów o trwałości trenduśrednioterminowego.
  • Reakcja rynków finansowych na wyniki referendum w Wielkiej Brytanii potwierdza tezę o istotności złota jakostałego składnika portfela inwestycyjnego.
  • Na rynek kontraktów terminowych futures napłynął kapitał spekulacyjny. Bazując na historycznych zależnościach, można oczekiwać jego odpływu w najbliższych miesiącach, skutkującego pogłębieniemkorekty i nerwowymi reakcjami inwestorów. Przykładem takiej sytuacji była sesja 4  października, na której kurs złota zniżkował o ponad 3%.

Zachowanie kursu złota w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku pozytywnie zaskoczyło inwestorów. Złoto z nawiązką wypełniło nasze oczekiwania przedstawione w raporcie opublikowanym wiosną 2016 r., osiągając na początku lipca cenę 1370 USD/uncję. Było to do pewnego stopnia spowodowane zaskakującymi wynikami referendum we Wielkiej Brytanii i w konsekwencji wzrostem ryzyka politycznego w Europie. Przeceny na giełdach Starego Kontynentu oraz silny wzrost kursu kruszcu po ogłoszeniu decyzji Brytyjczyków potwierdzają funkcję złota jako bezpiecznej przystani, chroniącej przed zawirowaniami na rynkach finansowych.

Wzrost notowań złota wspierał też napływ kapitału spekulacyjnego na rynek kontraktów terminowych futures. Jest to jedno z zagrożeń dla rynku, bowiem odpływ tego kapitału może doprowadzić do pogłębienia trwającej od początku lipca korekty. Stopień likwidacji pozycji przez tę grupę inwestorów będzie kluczowy dla określenia trwałości i tempa wzrostu zanotowanego od początku roku.

Dla złota wycenianego w walucie amerykańskiej pewnym zagrożeniem może być umocnienie się dolara względem innych walut w obliczu podwyżki stóp procentowych. Warto jednak zauważyć, że po ewentualnej podwyżce krótkoterminowe realne stopy procentowe pozostaną ujemne, szczególnie w obliczu stabilizacji cen ropy naftowej.

Ponad 20-procentowy wzrost kursu złota wycenianego w dolarach amerykańskich w trakcie pierwszych 9 miesięcy 2016 r. był bardzo solidny w porównaniu z długoterminową średnioroczną stopą wzrostu o 8%, stąd nie należy oczekiwać utrzymania tego tempa w nadchodzących kwartałach. Otoczenie makroekonomiczne pozostaje umiarkowanie pozytywne dla rynku metali szlachetnych. Dla ceny złota kluczowe są nie nominalne, lecz realne stopy procentowe. Te zaś są ujemne w czterech z pięciu najważniejszych krajów lub stref walutowych.

Wybicie kursu złota z kanału spadkowego

źródło: Bloomberg

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze