Złoto na półmetku 2015 roku

Ostatnie miesiące na rynku złota upłynęły pod znakiem malejącej zmienności. Od początku roku kurs kruszcu niemal nie zmienił się, oscylując wokół poziomu 1200 USD/oz. Jest szansa, że nadchodzące miesiące przyniosą pozytywne zmiany. Po pierwsze, lato to zazwyczaj okres wzrostów na rynku metali szlachetnych. Od 2001 roku aż w dziesięciu latach sezonowy dołek koniunktury przypadał pomiędzy końcem czerwca a końcem lipca, a średni wzrost w kolejnych kilku miesiącach wynosił aż 15%. Ta sezonowość utrzymuje się od ok. 30 lat i objawiała się nie tylko w latach wzrostowych (jak 2010 czy 2011), ale także w tych ze słabszą koniunkturą (2012, 2013).


Po drugie, w najbliższych miesiącach można się spodziewać wzrostu rocznej inflacji w USA i strefie Euro. Stanie się to za sprawą efektu bazy wynikającego ze spadającej ceny ropy naftowej w ubiegłym roku. Od lipca br. roczny wskaźnik zmian cen paliw będzie piął się w górę i, jeśli na rynku ropy naftowej nie dojdzie do gwałtownych spadków, w grudniu będzie miał nawet dodatni wpływ na ceny konsumpcyjne. W zeszłym miesiącu zarówno strefa euro jak i USA wyszły z deflacji i można spodziewać się, że na przełomie roku inflacja w tych dwóch największych gospodarkach świata sięgnie 1,5-2%. Realne stopy procentowe po raz kolejny staną się ujemne – i to nie tylko dla inwestycji krótkoterminowych, ale także tych obliczonych na najbliższych kilka lat. Jest prawdopodobne, że inwestorzy zainteresują się inwestycjami chroniącymi realną wartość kapitału, w tym i metalami szlachetnymi.

Katalizatorem wzrostów mogą być fundusze hedgingowe, które zbudowały w ostatnich tygodniach rekordowe pozycje krótkie na rynku kontraktów terminowych. W ostatnich latach ich wysokie zaangażowanie po krótkiej stronie pokrywało się z dołkami koniunktury. Odkupienie tak znacznej pozycji krótkiej może się wiązać ze wzrostem kursu o ok. 100-150 USD/oz. U innych uczestników rynku nie widać chęci pozbywania się kruszcu – inwestorzy w funduszach typu ETF utrzymali w pierwszych 6-ciu miesiącach zasoby na niemal nie zmienionym poziomie.


Impas w negocjacjach pomiędzy Grecją, a jej wierzycielami i decyzja o wygaśnięciu z dniem 30 czerwca programu pomocowego spowodowały ucieczkę inwestorów od ryzykownych aktywów. W pierwszych godzinach handlu po weekendowej przerwie akcje europejskie traciły nawet 3-4 procent, rosły notowania dolara, obligacji amerykańskich i niemieckich oraz złota. Bezpośredni wpływ ewentualnego bankructwa Grecji na rynki światowe nie powinien być znaczący – stanowi ona zaledwie 0,3% światowego PKB. Może jednak negatywnie wpłynąć na postrzeganie sytuacji finansowej w innych zadłużonych krajach Europy Południowej – Portugalii, Hiszpanii oraz Włoszech. Zadłużenie tych krajów znacznie przekracza niemal zapomniany już limit traktatu z Maastricht (60% PKB), a w Portugalii i we Włoszech wynosi ono ponad 130% PKB. Taki poziom długu sektora publicznego notowano w Grecji w 2010 roku, tuż przed otrzymaniem pierwszej transzy pomocy międzynarodowej.

Trudno przewidzieć rozwój wydarzeń w przypadku, gdyby niewypłacalność zagroziła kolejnemu, po Cyprze i Grecji, krajowi. Można się jednak spodziewać, że w takiej sytuacji odpływ kapitału ku bezpiecznym przystaniom – dolarowi amerykańskiemu, złotu i obligacjom amerykańskim może być odpowiednio większy. Okresy niepewności na rynkach i większej zmienności zazwyczaj dowartościowują złoto i dlatego warto je utrzymywać jako część zdywersyfikowanego portfela.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009