Złoto - okres pozytywnego rozwoju wydarzeń na rynku złota

Ostatnie tygodnie to okres pozytywnego rozwoju wydarzeń na rynku złota. Trwająca od początku października zwyżka wyniosła notowania kruszcu powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, a na wykresie kursu złota możemy dostrzec oznaki kształtowania się trendu wzrostowego – kolejne lokalne maksima i minima znajdują się na coraz wyższym poziomie.


Co istotne, kruszec jest teraz wyceniany wyżej niż w sierpniu, kiedy to aktywa uznawane za „bezpieczne przystanie” znacząco zyskały na wartości ze względu na zawirowania na światowych giełdach.

Wydarzeniem, które pozytywnie wpłynęło na notowania złota było odłożenie w czasie podwyżki stóp procentowych w USA spowodowane m.in. obawami o stan gospodarki amerykańskiej i światowej. Uwadze Fed nie uszła także głęboka korekta na globalnych rynkach akcji. Oddalająca się perspektywa zacieśnienia polityki monetarnej w USA spowodowała spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. W ostatnich dniach w przypadku papierów 10-letnich spadła ona poniżej 2%.

Cel inflacyjny amerykańskiego banku centralnego jest na tym samym poziomie, w związku z czym inwestorzy
przez najbliższą dekadę nie powinni oczekiwać realnych zysków z jednej z najważniejszych bezpiecznych klas aktywów. W tej sytuacji część z nich spojrzała łaskawszym okiem na złoto. Te logikę postepowania stosują m.in. Chiny przy zarządzaniu swymi rezerwami walutowymi. W ostatnich miesiącach Państwo Środka wyprzedawało obligacje rządu amerykańskiego jednocześnie zwiększając zasoby kruszcu.

Kolejnym istotnym czynnikiem wspierającym notowania kruszcu jest to, że 40-proc. przecena (od szczytu
w 2011 r.) sprowadziła wycenę złota w pobliże kosztów wydobycia. Wykres 2, zestawia koszty i wielkość wydobycia światowych potentatów z aktualną wyceną złota. Szerokość prostokątów odpowiada wielkości wydobycia poszczególnych spółek. W 2014 roku ok. 1/3 światowego wydobycia złota wymagało poniesienia kosztów w wysokości ok. 1150-1200 USD/oz. Tym samym spadek ceny rynkowej do poziomu 1100 USD/oz powodowałby straty operacyjne znacznej części światowych kopalń i konieczność ograniczenia produkcji.


Wydarzeniem, które pozytywnie wpłynęło na notowania złota było odłożenie w czasie podwyżki stóp procentowych w USA spowodowane m.in. obawami o stan gospodarki amerykańskiej i światowej. Uwadze Fed nie uszła także głęboka korekta na globalnych rynkach akcji. Oddalająca się perspektywa zacieśnienia polityki monetarnej w USA spowodowała spadek  rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. W ostatnich dniach w przypadku papierów 10-letnich spadła ona poniżej 2%. Cel inflacyjny amerykańskiego banku centralnego jest na tym samym poziomie, w związku z czym inwestorzy przez najbliższą dekadę nie powinni oczekiwać realnych zysków z jednej z najważniejszych bezpiecznych klas aktywów. W tej sytuacji część z nich spojrzała łaskawszym okiem na złoto. Te logikę postepowania stosują m.in. Chiny przy zarządzaniu swymi rezerwami walutowymi. W ostatnich miesiącach Państwo Środka wyprzedawało obligacje rządu amerykańskiego jednocześnie zwiększając zasoby kruszcu. Kolejnym istotnym czynnikiem wspierającym notowania kruszcu jest to, że 40-proc. przecena (od szczytu w 2011 r.) sprowadziła wycenę złota w pobliże kosztów wydobycia. Wykres 2, zestawia koszty i wielkość wydobycia światowych potentatów z aktualną wyceną złota. Szerokość prostokątów odpowiada wielkości wydobycia  poszczególnych spółek. W 2014 roku ok. 1/3 światowego wydobycia złota wymagało poniesienia kosztów w wysokości ok. 1150-1200 USD/oz. Tym samym spadek ceny rynkowej do poziomu 1100 USD/oz powodowałby straty operacyjne znacznej części światowych kopalń i konieczność ograniczenia produkcji.

Podsumowując, ostatnie tygodnie mogą pozytywnie nastrajać inwestorów do złota. Jego cena spadła w pobliże kosztów wydobycia, co ogranicza zakres dalszych spadków. Można dostrzec objawy kształtowania się trendu wzrostowego, a zawirowania na rynkach akcji oraz niskie rentowności obligacji mogą skłaniać inwestorów do poszukiwania alternatywnych składników portfela inwestycyjnego. Zagrożeniem pozostaje możliwość dalszego umacniania się dolara amerykańskiego w stosunku do głównych walut światowych, co wpłynęłoby na wycenę
kruszcu w tej walucie.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający funduszami Investors TFI

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009