Złoto - raport rynkowy DI Investors, jesień 2009

Podtrzymujemy prognozę wzrostu cen złota w średnim terminie w cenach nominalnych i względem innych aktywów.

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, JESIEŃ 2009

Nadal rekomendujemy zakup złota w celu dywersyfikacji portfela i zabezpieczenia w okresie spodziewanej inflacji z ceną docelową na poziomie 1 400 USD/oz w 2010 roku i 2 000 USD/oz w 2012 roku.

Jesień 2009 – zima 2010: wzrosty cen złota i nowe nominalne szczyty cenowe wyrażone w dolarach.

Uważamy, że bliski jest moment, kiedy ceny złota zaczną szybko rosnąć i ustanowią nominalne rekordy cenowe. Coraz wyraźniej budowane są fundamenty pod kilkuletni scenariusz wzrostowy, który może mież charakter spekulacyjny. Do takich wniosków skłaniają nas kolejne przesłanki:

 • spłycanie rynku kontraktów forward, wg prognoz do poziomu nieprzekraczającego 200 ton złota na koniec 2010 roku (kilka procent rocznej produkcji złota)

 • forsowanie ograniczeń spekulacji na rynku ropy naftowej, w wyniku czego dawne banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe będą starały się osiągać duże zyski na innych rynkach towarowych, w tym na złocie

 • zmiany struktury popytu na złoto, ze zwiekszeniem popytu inwestycyjnego ze strony instytucji i dużych rynków masowych jak Chiny

 • mniejsza podaż złota ze strony banków centralnych w ramach CBGA, przy jednoczesnych deklaracjach popytu banków centralnych krajów rozwijających się,

  które pokrywaja kontyngenty CBGA, co sugeruje m.in. duze transakcje pozarynkowe

Podtrzymujemy także nasze nastawienie na scenariusz osłabiania dolara i wzrostu inflacji, które powinny pomagać wzrostom nominalnym cen złota.

Wydarzenia warte odnotowania

Lato 2009 obfitowało w kilka znamiennych wydarzeń na rynku złota. Zwracamy szczególnie uwagę na następujące z nich:

 • Kanadyjska kopalnia Barrick Gold podała we wrzesniu, ze wyda 2.9 mld dolarów na wykup większości swoich kontraktów forward zabezpieczających produkcję złota. Jest to największy na świecie producent złota, który tym ruchem prawdopodobnie podbije ceny złota i spłyci rynek kontraktów.

 • Banki centralne w tym roku, po raz pierwszy od 1998 roku, były kupcem netto złota, tzn. różnica pomiędzy kupnem i sprzedażą przez wszystkie banki centralne była dodatnia. W przypadku trwałego odwrócenia trendu, banki centralne jako sektor staną się stroną popytowa na rynku.

 • Podpisanie w sierpniu nowego 5-letniego porozumienia dotyczącego sprzedażny złota przez banki centralne, czyli Central Bank Gold Agreement (CBGA3). Zakłada ono m.in. utrzymanie roli złota w światowym systemie monetarnym, niższe limity sprzedaży złota w skali poszczególnych lat i całego 5-letniego okresu.

 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiedział rozpoczęcie sprzedaży 403 ton złota pod koniec września, w sposób, który nie wpłynie na załamanie notowań. W pierwszej kolejności złoto ma trafić do chętnych banków centralnych. W odpowiedzi dwóch przedstawicieli banku chińskiego potwierdziło zainteresowanie nabyciem złota. Sprzedaż złota przez MFW wliczona jest do limitów CBGA3, gdzie roczne maksimum wynosi 400 ton.

 • „Dywersyfikacja” popytu na złoto i utrwalenie zmian w strukturze popytowej, czyli mniejszy udział jubilerów, większy udział inwestorów, deklaracje zakupowe banków centralnych państw rozwijających się oraz promocja złota w chińskiej TV publicznej.

 • Zwiększenie kosztów wydobycia złota, średnia cena produkcji przekroczyła 600 USD/oz. W zależności od relacji walut lokalnych do dolara zmieniały się istotnie koszty i marże producentów na przestrzeni ostatnich miesięcy.

 • Stabilność cen złota zarówno w okresie wiosna-lato 2009, pomimo bardzo znacznego, kilkudziesięcioprocentowego odbicia na rynkach akcji, jak i utrzymanie poziomu 1.000 USD/oz przez sporą część września 2009, co sugeruje, ze może to być kolejny cenowy punkt odniesienia przed wzrostami.

 • Stabilność poziomu aktywów w złocie największych ETFów, co sugeruje, ze złoto nie było wymieniane na akcje w portfelach inwestycyjnych i niebawem jego udział powinien się zwiększać (co widać już po wrześniowych zakupach inwestorów).

 • Zwiększenie wydobycia złota mimo wzrostu kosztów produkcji i braku nowych odkryć.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009