Złoto - raport rynkowy DI Investors, jesień 2010

Podtrzymujemy prognozę wzrostu cen złota w średnim terminie w cenach nominalnych i względem innych aktywów.

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, JESIEŃ 2010

Nadal rekomendujemy zakup złota w celu dywersyfikacji portfela i zabezpieczenia w okresie spodziewanej inflacji z ceną docelową na poziomie 2 000 USD/oz w 2012 roku.

Zespół analityków i zarządzających Investors prognozuje niezmiennie wzrosty cen złota od wielu lat, wbrew niektórym sceptycznym opiniom panującym w środowisku ekonomicznym. W momencie tworzenia pierwszego w Polsce funduszu złota Investor Gold FIZ, spotykaliśmy sie z opiniami, ze ówczesne poziomy cen (500-600 USD/oz – początek 2006 r.) oznaczają jego przewartościowanie. Uważamy, ze obecnie złoto traktowane jest przez coraz większą liczbę instytucji finansowych i inwestorów jak uniwersalna waluta zabezpieczająca wartość majątku, także w wyniku spadku wartości innych walut, m.in. USD i EUR. Także relacje złota do innych aktywów pokazują jego potencjał, np. złoto w relacji do indeksów akcji.

Zgadzamy się z teza, ze w końcowej fazie wzrostów, nabiorą one wysokiej dynamiki i będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem banki spekulacyjnej. Prognozujemy, ze może to nastąpić w horyzoncie 3-5 lat kiedy na rynek złota popłynie masowy kapitał, m.in. z rynku obligacji i będą już widoczne efekty inflacyjne.

W zeszłorocznych raportach prognozowaliśmy, ze w 2010 roku cena złota osiągnie poziom 1400 USD/oz, co również przez część komentatorów uznane zostało za bardzo kontrowersyjna tezę. Wówczas ceny złota oscylowały wokół historycznych nominalnych szczytów 900-1000 USD/oz. W dniu 8 listopada 2010 cena złota przekroczyła 1400 USD/oz.

Wydarzenia warte odnotowania

Za istotne wydarzenia dla rynku złota w ostatnim okresie uznajemy:

  • Kryzys w Grecji i krajach PIIGS – obnażenie braku spójnego programu wyjścia z kryzysu i możliwości destabilizacji waluty w regionie, prawdopodobne będą kolejne „dodruki pustego pieniądza”, skutkujące osłabieniem Euro i w perspektywie wzrostem inflacji.

  • Kolejny program skupu obligacji w USA, powszechnie już nazywany „dodrukiem pustego pieniądza”, tym razem na kwotę 850 mld USD do połowy 2011 r.

  • Zaprzestanie wyprzedaży złota przez narodowe banki centralne. W okresie kolejnego roku obowiązywania umowy CBGA, banki sygnujące tę umowę sprzedały zaledwie 6.7 tony złota, przy limicie 400 ton. Jest to najmniejsza ilość sprzedanego złota od momentu podpisania pierwszej umowy CBGA w 1999 roku.

  • Systematyczna realizacja planów akumulacji złota przez wybrane kraje rozwijające się, m.in. centralny bank Rosji, który nabył 118 ton od początku roku.

  • Wzrost popytu inwestycyjnego, widoczny m.in. na przykładzie funduszy typu ETF, które w ciągu roku zgromadziły dodatkowe 341 ton złota. Tylko w II kwartale 2010 roku inwestorzy wpłacili do ETFów 11.6 mld USD.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009