Złoto - raport rynkowy DI Investors, jesień 2011

Podtrzymujemy prognozę wzrostu cen złota do poziomu 2000 dolarów za uncję do końca 2012 roku.

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, JESIEŃ 2011

Od publikacji naszego ostatniego raportu złoto wzrosło 21% poruszając się w silnym trendzie wzrostowym. Cena kruszcu osiągnęła historyczne maksima i zbliżyła się na odległość pięciu procent od wyznaczonego przez nas na początku 2009 roku poziomu docelowego 2000 dolarów za uncję. Należy podkreślić jednak, że nastąpiło to półtora roku wcześniej niż zakładaliśmy. Większa niż się spodziewaliśmy dynamika trendu wzrostowego na złocie była stymulowana negatywnymi informacjami dotyczącymi sytuacji fiskalnej krajów strefy euro, debatą polityczną nad podwyższeniem limitu zadłużenia USA, a w końcu obniżeniem ratingu USA przez agencję S&P. O wydarzeniach tych i ich negatywnych skutkach, zanim pojawiły się na pierwszych stronach gazet, szeroko pisaliśmy w naszych poprzednich raportach. Na uwagę zasługuje fakt, że złoto w tym czasie osiągając najwyższą stopę zwrotu okazało się najlepszą klasą aktywów prezentującą jednocześnie bezpieczeństwo i atrakcyjny zysk.

W styczniu 1980 roku na skutek kulminacyjnej fali oczekiwań inflacyjnych oraz burzliwej sytuacji geopolitycznej, wartość wydobytego złota przekroczyła pięciokrotnie wartość globalnej bazy monetarnej. Wynik ten można uznać za incydentalny i mało prawdopodobny do powtórzenia. Dlatego do rozważań o przyszłej wartości wydobytego złota warto przyjąć pięćdziesięcioprocentowe dyskonto do tej wielkości. Założenie to pozwala nam w konserwatywny sposób określić, że w przyszłości wartość wydobytego złota powinna dwu i pół krotnie przewyższyć globalną bazę monetarną. Aktualny stosunek wartości wydobytego złota do globalnej bazy monetarnej jest na poziomie 1,6. Znajduje się więc poniżej wcześniej wyliczonej wielkości wynoszącej 2,5. W celu obliczenia wartości godziwej złota wykorzystano aktualną wartość globalnej bazy monetarnej na poziomie 6,5 bln dolarów, ilość wydobytego dotychczas złota 170 tys. ton oraz cenę złota na poziomie 1800 dolarów za uncje. Z obliczeń na podstawie przedstawionych wielkości wynika, że przy aktualnym stanie globalnej bazy monetarnej i złocie, którego wartość powinna być 2,5 krotnie wyższa
od wartości globalnej bazy monetarnej, cena uncji złota powinna wynosić 2797 dolarów za uncję. Należy również wziąć pod uwagę, że wraz z uruchamianiem przez rządy kolejnych programów pomocowych polegających na druku pieniądza, globalna baza monetarna może się zwiększać, a za nią podążać na wyższe poziomy może godziwa cena złota.

Ważne wydarzenia

Za istotne wydarzenia dla rynku złota w ostatnim okresie uznajemy:

  • Obniżenie przez agencję S&P wiarygodności kredytowej USA. W dużej mierze była to decyzja polityczna i nieadekwatna, do rzeczywistego stanu finansów publicznych tego kraju, którego sytuacja jest znacznie lepsza niż Francji lub Belgii dysponującymi ratingiem na tym samym poziomie. Niemniej decyzję o obniżeniu ratingu można usprawiedliwiać kosmetycznymi zmianami jakie wprowadzono podczas politycznej i mało efektywnej debaty dotyczącej limitu zadłużenia. Największe ograniczenia w wydatkach zaplanowano dopiero na lata 2016 – 2020 udowadniając tym samym, że obecna klasa polityczna nie ma nic do zaoferowania poza populistycznymi dogmatami i mało skutecznym interwencjonizmem.
  • Częściowe bankructwo Grecji i zintensyfikowane obawy o wypłacalność pozostałych krajów europejskich oraz związana z tym decyzja Europejskiego Banku Centralnego o skupie obligacji. Zdaniem niemieckiego prezydenta, przypomina to grę w domino. "Najpierw banki ratowały inne banki, a potem państwa ratowały banki, potem wspólnota państw ratuje poszczególne państwa. Kto jednak ostatecznie uratuje ratujących?" – skomentował retorycznie prezydent Christian Wulff.
  • Agencja Moody’s obniżyła rating Japonii.
  • Kontynuacja procesu skupu złota przez banki centralne. Rosja kupiła 13,7 ton. Meksyk kupił 5,9 ton. Do krajów zwiększających rezerwy złota dołączyła Korea Południowa. Rząd Kazachstanu dał pozwolenie bankowi centralnemu na skup całkowitej ilości złota produkowanego w tym kraju.
  • Hugo Chavez zwrócił się do Banku Anglii o wydanie przechowywanych tam 99 ton złota. Wenezuela dysponuje rezerwami złota wynoszącymi 366 ton. Pozostała ilość kruszcu znajduje się w bankach J.P Morgan, BIS, Barclays oraz Bank of Nova Scotia. Chavez ma również w planach zwrot przechowywanego złota od tych banków. Jest bardzo prawdopodobne, że banki te wykorzystały wenezuelskie złoto do wyleasowania go kontrpartnerom, w niedalekiej przyszłości może więc pojawić się duży popyt ze strony tych banków na fizyczny kruszec.
  • Interwencje walutowe Szwajcarii i Japonii potwierdzają, że trend dążenia do osłabiania walut nadal się utrzymuje i w przyszłości może skutkować silną presją inflacyjną. Proces nasilania się interwencjonizmu państwowego doskonale widać w Japonii, która uruchomiła fundusz rezerwowy w wysokości 100 mld USD, skierowany do japońskich firm. Finansowy zastrzyk ma zachęcić japońskie firmy do aktywności na polu fuzji i przejęć za granicą.
  • Chińska agencja ratingowa Dagong obniżyła perspektywę wiarygodności kredytowej Polski do negatywnej. Jako powód wymieniono zbyt wysoki przyrost długu publicznego denominowanego w walutach zagranicznych.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009