Złoto - raport rynkowy DI Investors, lato 2009

Podtrzymujemy prognozę wzrostu cen złota w średnim terminie w cenach nominalnych i względem innych aktywów.

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, LATO 2009

Nadal rekomendujemy zakup złota w celu dywersyfikacji portfela i zabezpieczenia w okresie spodziewanej inflacji z ceną docelową na poziomie 1 400 USD/oz w 2010 roku i 2 000 USD/oz w 2012 roku.

Wiosna-lato 2009: korekta cen i konsolidacja, która przewidujemy utrzyma się w okresie wakacyjnym.

Uważamy, że najbliższe miesiące powinny być jeszcze dobrym okresem zakupów dla długoterminowych inwestorów. Od kilku tygodni obserwowaliśmy wzrosty na rynku akcji, poprawę nastrojów i wzrost apetytu na ryzyko. Mimo to ceny złota pozostają na relatywnie stabilnym poziomie, choć można się spodziewać jeszcze korekty.

Pamiętać należy, że nadal kumulują się kłopoty gospodarcze, a przedsiębiorstwa czeka głęboka restrukturyzacja, od strony finansowej i organizacyjnej. Z tego powodu inwestorzy, którzy kupowali złoto w ostatnich miesiącach, na wszelki wypadek nadal trzymają je w portfelach i nie zamieniają na akcje.

Naszym zdaniem coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz inflacyjny, który pomoże w ożywieniu m.in. rynku akcji, nieruchomości, w sektorze finansowym. W takim wariancie złoto ponownie będzie w centrum uwagi jego cena powinna wzrastać. Sprzyjać temu będzie tez zmiana struktury popytu i podaży, która obserwujemy od zeszłego roku. Coraz większa rolę odgrywa popyt inwestycyjny. Z tego powodu przewidujemy spekulacyjny charakter wzrostów cenowych złota, który w ostatniej fazie może przyjąć postać bańki spekulacyjnej.

Wydarzenia warte odnotowania.

W okresie 2 miesięcy od publikacji naszego raportu o rynku złota zwracamy uwagę na następujące wydarzenia:

  • Duża skala absorpcji złota przez inwestorów w I kwartale, zarówno bulionu jak i poprzez wehikuły inwestycyjne, m.in. ETFy. To zjawisko powinno ponownie się pojawiać w momentach zwiększonej awersji do ryzyka i/lub rosnącej inflacji.

  • Oficjalna informacja o zwiększeniu rezerw złota przez Chiński Bank Centralny z 600 do 1054 ton złota. Chiny prowadza politykę gromadzenia surowców strategicznych poprzez fundusz narodowy (poza statystykami Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Nie wpływa to istotnie na bieżące ceny złota, ponieważ jako największy producent złota mogą je gromadzić bez pośrednictwa giełdy, a zakupy rozkładają w czasie. Jest to jednak wyraźny sygnał, ze banki centralne przestają być wyłącznie strona podażową na rynku złota.

  • Banki centralne w strefie Euro raportują systematycznie niewielka sprzedaż w ramach CBGA2, większość krajów wyczerpała anonsowane limity.

  • Szybko rosnący dodruk pieniądza i zwiększanie deficytu Stanów Zjednoczonych, co prowadzi do przyszłej inflacji. Istnieje ryzyko powiększenia prognozowanego deficytu.

  • Wyniki stress testu amerykańskich banków wypadły negatywnie, choć wydaje się, że inwestorzy wcześniej już to zdyskontowali. Podobne testy przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, która dodatkowo jest zagrożona obniżeniem ratingu wiarygodności kredytowej.

  • Informacje o zainteresowaniu i zaangażowaniu uznanych inwestorów w kopalnie złota. Przykładem zakup akcji AngloGold Ashanti Ltd. (trzeci producent złota na świecie) w połowie marca przez fundusz hedgingowy Paulson & Co.

Po stronie zjawisk niekorzystnych dla wzrostu cen złota uwidoczniły się:

  • Spadek awersji do ryzyka i coraz śmielsze inwestycje na rynku akcji i papierów dłużnych. Nie sprawdziła się groźba kataklizmu finansowego i kapitał wraca na parkiety.

  • Duza sprzedaż złotego złomu, szacowana na 558 ton w I kwartale.

  • Skurczenie się rynku jubilerskiego, co dobrze widać na przykładzie Indii, które od lat importowały najwięcej złota.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009