Złoto - raport rynkowy DI Investors, wiosna 2009

Przewidujemy wzrost wartości złota w cenach nominalnych oraz w relacji do innych aktywów, m.in. akcji giełdowych.

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2009

Za coraz gwałtowniejszymi wzrostami cen złota przemawia większość czynników je kształtujących. Rekomendujemy kupno złota z nastawieniem na jego kilkuletnia akumulacje w portfelu jako zabezpieczenie utraty wartości majątku i lokatę inwestycyjną.

Prognozujemy średnioterminowy wzrost ceny złota do poziomu:

  • 1 400 USD/oz w ciągu 12 miesięcy

  • 2 000 USD/oz w 2012 roku

Wzrost ceny złota przewidujemy jeszcze w najbliższych 3-5 latach, zależnie od jego dynamiki. W końcowej fazie może przyjąć postać banki spekulacyjnej, podobnie jak to miało miejsce w przypadku surowców, np. ropy w 2008 roku.

Czynnikami stymulującymi wzrost cen złota powinny być przede wszystkim:

  • Wzrost inflacji stymulowany rosnącym długiem publicznym i rosnąca baza monetarną. Także najbardziej prawdopodobny scenariusz trwalszego odbicia na rynku akcji będzie miał charakter inflacyjny.

  • Korzystne relacje cen złota do innych aktywów, głównie rynku akcji, dużo poniżej historycznych punktów zwrotnych.

  • Coroczny deficyt na rynku złota, gdzie rośnie popyt na złoto (2008/07 +3%), przy spadającym wydobyciu (2008/07 -4%). Opieramy się także na danych historycznych związanych z cyklicznością koniunktury. Uznanym miernikiem są cykle Kondratiewa, wg których koniec obecnej zimy może wypaść w okolicy 2015 roku lub nawet później.

Czynniki ryzyka dla inwestorów, mające istotny wpływ na ceny złota:

  • Duża zmienność cen złota wynikająca m.in. z okresowej realizacji zysków przez spekulacyjne fundusze hedgingowe. Korekty wynoszą 15-20% od okresowych szczytów cen. Jest to kolejny powód dlaczego zalecamy lokowanie środków w instrumenty oparte o kurs złota w kilkuletnim horyzoncie czasu.

  • Ryzyko walutowe w przypadku polskich inwestorów wynika z oparcia się o ceny złota wyrażone w dolarze amerykańskim na giełdzie w Londynie lub Stanach Zjednoczonych. Duza zmienność kursu PLN powoduje, ze przy niezabezpieczonych walutowo transakcjach na wynik lokat w złoto w istotny sposób wpływała wycena waluty.

  • Interwencjonizm państwowy, szczególnie działania banków centralnych, które dotychczas stabilizowały ceny, poprzez podaż dużej ilości złota w ramach Central Bank Gold Agreement. Umowa wygasa w 2009 roku, na ten rok deklaracje opiewają na zaledwie 32 tony w ramach średniorocznych 500-tonowych kontyngentów. Chęć dużej podaży złota, ok. 400 ton deklarował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jednak musi mieć na to zgodę Kongresu.

W trakcie wielkiego kryzysu lat 30-tych, rząd Stanów Zjednoczonych posunął się aż do konfiskowana prywatnych zasobów złota na mocy decyzji prezydenta Roosevelta z 5 marca 1933 roku.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009