Złoto - raport rynkowy DI Investors, wiosna 2011

Podtrzymujemy prognozę wzrostu cen złota do poziomu 2000 USD za uncję do końca 2012 roku.

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2011

Od października do końca marca złoto poruszało się w długim trendzie horyzontalnym oscylującym w przedziale 1320 – 1420 USD za uncję. W pierwszych dniach kwietnia kruszec zakończył sześciomiesięczny trend boczny i wszedł w nowy cykl wzrostowy. Kontynuacja trendu wzrostowego, powinna znacznie przybliżyć cenę złotego metalu do rekomendowanego przez nas od początku 2009 roku poziomu 2000 USD za uncję. Dlatego podtrzymujemy naszą prognozę ceny docelowej dla złota do końca 2012 roku.

Od ostatnich kilku miesięcy jednym z najdynamiczniej rosnących aktywów jest srebro. Od września ubiegłego roku do ostatniej dekady kwietnia bieżącego roku jego cena wzrosła o 133%. Biorąc pod uwagę zmienność tego rynku oraz możliwe głębokie korekty pojawiające się po tak mocnych wzrostach, nie zalecamy zwiększania zaangażowania w ten metal, a jedynie utrzymywanie dotychczasowego udziału srebra w portfelu z zastosowaniem i systematycznym utrzymywaniem odpowiednich poziomów wyjścia z tego rynku.

Wydarzenia warte odnotowania

Za istotne wydarzenia dla rynku złota w ostatnim okresie uznajemy:

  • Obniżenie przez agencję Standard & Poors perspektyw ratingu USA ze stabilnej do negatywnej. Według S&P prawdopodobieństwo obniżenia ratingu USA w ciągu najbliższych dwóch lat jest większe niż 30%.
  • Komunikat FED o stopach procentowych, które mają pozostać rekordowo niskie przez dłuższy czas, przy jednoczesnym pilnym śledzeniu dynamiki inflacji. Utrzymanie zaangażowania w skupione wcześniej obligacje na dotychczasowym poziomie i reinwestycja odsetek z dotychczas posiadanych obligacji. Szacowana wielkość przepływów odsetkowych z obligacji to 200 – 300 mld USD, które będą służyć dalszym skupom rządowych papierów.
  • Meksyk, Rosja i Tajlandia w pierwszym kwartale bieżącego roku dodały do swoich rezerw walutowych złoto o łącznej wartości sześciu miliardów dolarów. Meksykański Bank Centralny kupił 93,3 ton kruszcu znacznie powiększając skromną dotychczas ilość złota, która przed zakupami wynosiła 6,9 ton i stanowiła 0,2% wszystkich rezerw.
  • Chińskie organy rządowe poinformowały, że w pierwszym kwartale bieżącego roku rezerwy walutowe zwiększyły się o 200 mld USD uzyskując pierwszy raz wartość 3 bln USD. Wraz z podaniem tego komunikatu, zatwierdzono decyzję o dofinansowaniu rządowego funduszu inwestycyjnego. Zasilenie funduszu ma opiewać na kwotę mieszczącą się w przedziale od 100 do 200 mld USD. Rządowi urzędnicy stwierdzili również, że aktualna wartość zgromadzonych rezerw jest zbyt duża. W związku z tym, będą skupiać się na tworzeniu rządowych funduszy specjalnego przeznaczenia, które będą lokować państwowy kapitał w sektor energii, metali szlachetnych oraz walutowe fundusze stabilizacyjne.
  • Wysoka inflacja w Indiach i Chinach skłaniająca konsumentów do lokowania oszczędności w złocie.
  •  Zamieszki i działania zbrojne w Afryce Północnej.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009