Złoto - raport rynkowy DI Investors, wiosna 2012

Podtrzymujemy prognozę wzrostu ceny złota do 2000 dolarów za uncję w 2012 roku.

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2012

Od 26 września 2011 r., czyli daty publikacji naszego ostatniego raportu, złoto znajduje się w korekcie długoterminowego trendu wzrostowego. Korekta ta, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, jest procesem bardzo pozytywnym dla zachowania stabilności dotychczasowego długoterminowego trendu wzrostowego. Z przecenami podobnej wielkości mieliśmy do czynienia w przeszłości dwukrotnie. Za pierwszym razem wycena złota spadła o 25%, a za drugim o 33%. Aktualnie trwająca korekta obniżyła wycenę o 20%, co pokazuje dobrą kondycję strony popytowej. Potwierdza ją też szybkość obrony poziomów zagregowanych przy wartościach 1520 - 1580 dolarów za uncje.

Przerwa w trendzie wzrostowym, w trakcie której nie dochodzi do znaczącego zniesienia wcześniejszych wzrostów dowodzi, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. W związku z tym, w przyszłości należy oczekiwać spokojnego budowania bazy pod dalsze wzrosty. Dlatego podtrzymujemy poziom 2000 dolarów za uncję, jako naszą cenę docelową na 2012 rok.

Ważne wydarzenia

Za istotne wydarzenia dla rynku złota w ostatnim okresie uznajemy następujące wydarzenia:

  • Kontynuację proinflacyjnej polityki banków centralnych. Banki centralne Japonii oraz Anglii zwiększyły dotychczasowe programy luzowania ilościowego o odpowiednio 128 i 79 mld dolarów. FED zakomunikował, że będzie utrzymywał stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie do 2014 roku. Ponadto Ben Bernanke, szef amerykańskiego banku centralnego, stwierdził, że gospodarka amerykańska powinna rosnąć szybciej, gdyż obecne tempo wzrostu nie zapewni odpowiednio szybkiej poprawy na rynku pracy. Zostało to odczytane przez rynek, jako zasygnalizowanie przez prezesa Rezerwy Federalnej Radzie Gubernatorów konieczności wprowadzenia kolejnego programu stymulującego gospodarkę. Kontynuowana będzie operacja twist zamiany krótkoterminowych papierów na długoterminowe, a środki z zapadających obligacji hipotecznych reinwestowane będą na rynku kredytowym.
  • Wśród instytucji zabiegających o poprawę płynności na rynkach finansowych na prowadzenie wyszedł Europejski Bank Centralny (EBC). W dwóch rundach operacji LTRO (polegających na udostępnieniu bankom komercyjnym kredytów oprocentowanych na poziomie 1 proc. w skali roku) EBC wpompował w rynek więcej niż FED po upadku Lehman Brothers. Tym samym prezes EBC, Mario Draghi dał dowód kontynuacji włoskiej tradycji debazowania wartości swojej waluty, tak jak to miało miejsce z włoską lirą, której wartość od 1973 roku spadła w ciągu 28 lat względem dolara o 75%.
  • W 2011 roku banki centralne kupiły 440 ton złota. Jest to o 360% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że banki centralne drugi rok z rzędu były kupcem netto na rynku złota. Jeżeli tendencja utrzyma się to instytucje te będą dużym wsparciem strony popytowej również w tym roku.
  • Centralny Bank Indii opublikował notatki robocze, z których wynika chęć dalszego zwiększania rezerw złota przez tę instytucję. Jednym z motywów miałby być fakt, że zwiększaniu w ostatnich latach rezerw walutowych nie towarzyszył wzrost zapasów kruszcu. Ostatni raz Centralny Bank Indii zwiększył rezerwy złota w 2009 roku kupując od IMF 200 ton.
  • Prezydent Boliwii zatwierdził ustawę umożliwiającą bankowi centralnemu zakup złota z krajowych kopalni po cenach rynkowych.
  • W czwartym kwartale 2011 r. chińscy importerzy kupili kilka razy więcej złota niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Import kruszcu do Państwa Środka w pierwszych dziesięciu miesiącach ubiegłego roku stanowił aż trzykrotność importowanego złota przez cały wcześniejszy rok.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009