Złoto - raport rynkowy Investors TFI, jesień 2012

W ostatnim czasie wystąpiła kumulacja kilku pozytywnych grup czynników, które w przeszłości skutkowały znacznymi, ponad dwudziestoprocentowymi wzrostami cen złota w ciągu 3-6 miesięcy. Maciej KołodziejczykZarządzający Funduszem złota

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, JESIEŃ 2012

W ostatnim czasie wystąpiła kumulacja kilku pozytywnych grup czynników, które w przeszłości skutkowały znacznymi, ponad dwudziestoprocentowymi wzrostami cen złota w ciągu 3-6 miesięcy.

Do czynników przemawiających za wzrostem ceny złota w najbliższej przyszłości zaliczamy:

  • ujemne realne stopy procentowe oraz zakupy złota przez banki centralne na potrzeby dywersyfikacji rezerw walutowych. Inwestycje banków centralnych w kruszec utrzymują się na poziomie najwyższym od 40 lat;
  • fakt, że druga połowa roku jest historycznie znacznie lepszym okresem dla rynku złota. Jest to związane z sezonem ślubów w Indiach oraz z komasacją świąt religijnych;
  • wskaźniki sentymentu inwestorów od kilku miesięcy kształtowały się na bardzo niskich poziomach. Jest to tzw. wskaźnik przeciwstawny (ang. contrarian indicator), sugerujący wzrosty;
  • raport dotyczący inwestycji spekulantów (COT) amerykańskiej agencji CFTC (Commodities Futures Trading Commission) wskazujący na ich najniższe zaangażowanie od kryzysu w 2008 roku. Podobnie jak wskaźniki sentymentu, jest to tzw. wskaźnik przeciwstawny, sugerujący wzrosty w najbliższych miesiącach;
  • analizę techniczną wskazującą, że w ostatnich kilku miesiącach doszło do zbudowania bazy do dalszych wzrostów. Wybicie z rocznego trójkąta konsolidacyjnego nastąpiło w ostatnich dniach lipca, trend wzrostowy został potwierdzony wybiciem ponad serię oporów na poziomach 1630-1640 dolarów za uncję w drugiej połowie sierpnia;
  • średniomiesięczny wskaźnik dziennej zmienności, który spadł do poziomu 0,6%. W przeszłości niski poziom zmienności poprzedzał znaczne wzrosty cen złota.

Wciąż najważniejszym ryzykiem dla dalszych wzrostów cen złota pozostaje potencjalny wzrost stóp procentowych, zarówno krótko, jak i długoterminowych (por. wykres nr 2 w treści raportu). W ostatnich kwartałach znacząco spadł także popyt w Indiach – największym do niedawna rynku złota. Jednak naszym zdaniem pozytywne czynniki znacząco przeważają nad negatywnymi i hossa na rynku złota będzie kontynuowana.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009