Złoto - raport rynkowy Investors TFI, jesień 2014

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, JESIEŃ 2014

  • Analiza cykli hossy i bessy na rynku złota wskazuje, że ostatni cykl z lat 2008-2013 był zbliżony do średniej,zarówno jeśli chodzi o czas trwania, jak i zasięg wzrostów. Przyjmując, że poziom 1180 USD/oz zanotowany wczerwcu i grudniu 2013 roku wyznaczył dno spadków, ich zasięg był także zbliżony do średniej z ostatnich 44 lat.
  • Wzrostowi cen złota w ostatniej dekadzie towarzyszył równie szybki wzrost kosztów wydobycia. Poniżej ceny1200 USD/oz znaczna część produkcji złota stanie się nieopłacalna.
  • Obecny poziom realnych stóp procentowych w krajach rozwiniętych jest historycznie niski, a inwestorzy lokującyw krótkoterminowe papiery rządu USA nie osiągnęli realnych zysków od kilkunastu lat.
  • Obostrzenia w imporcie kruszcu do Indii nie przynoszą rezultatów. Kwitnie przemyt, a ilość przechwyconego złota jest znikoma w porównaniu z ilością, która zostaje nielegalnie wwieziona do tego kraju.
  • Zatrzymany został odpływ środków z globalnych funduszy typu ETF, które w zeszłym roku były głównym źródłem podaży na rynku.
  • Analiza techniczna nie daje jednoznacznych sygnałów – od ponad roku notowania złota poruszają się wprzedziale 1200-1400 USD/oz. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z zawężaniem się przedziałunotowań i wykształcenia formacji trójkąta symetrycznego, co może skutkować wykształceniem się nowegotrendu w najbliższych tygodniach.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009