Złoto - raport rynkowy Investors TFI, jesień 2016

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszem
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszem

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, JESIEŃ 2016

  • Wiele wskazuje na to, że od początku roku na rynku metali szlachetnych obserwujemy kształtowanie się trendu wzrostowego. Inwestor, który kupił złoto w minionych dwunastu miesiącach, notuje obecnie przeciętnie ok. 9% zysku.
  • Reakcja rynków finansowych na wyniki referendum w Wielkiej Brytanii potwierdza tezę o istotności złota jako stałego składnika portfela inwestycyjnego.
  • W ostatnich trzech kwartałach widoczny był silny napływ środków do funduszy ETF lokujących w złoto fizyczne. Co więcej, korekty ceny kruszcu nie skutkują umorzeniami, co wskazuje na przekonanie inwestorów o trwałości trendu średnioterminowego.
  • Na rynek kontraktów terminowych futures napłynął kapitał spekulacyjny. Bazując na historycznych zależnościach można oczekiwać jego odpływu w najbliższych miesiącach skutkującego pogłębieniem korekty i nerwowymi reakcjami inwestorów. Przykładem takiej sytuacji była sesja 4 października, na której kurs złota zniżkował o ponad 3%.
  • Analiza techniczna kursu złota w USD wskazuje na wybicie z trzyletniego trendu spadkowego i zakończonysukcesem testujący ruch powrotny pod koniec maja 2016 roku.

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze