Złoto - raport rynkowy Investors TFI, jesień 2021

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający funduszami
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający funduszami

Złoto w fazie wysokiej zmienności

  • Od połowy 2021 roku kurs złota silnie uzależniony jest od oczekiwań rynku co do momentu rozpoczęcia i skali zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Brak jednoznacznych sygnałów płynących w tym temacie zarówno ze strony FED, jak i danych makroekonomicznych, przekłada się na dużą zmienność kursu kruszcu.

  • Historia pokazuje, że sam proces podnoszenia stóp procentowych nie musi być dla złota złym okresem. Negatywny sentyment inwestorów widoczny jest przede wszystkim w okresie poprzedzającym tapering, a także wtedy, gdy jego przebieg jest inny od oczekiwań rynkowych.

  • Średnioterminowo czynnikiem w istotnym stopniu determinującym dynamikę cen kruszcu jest poziom oraz dynamika oczekiwanych długoterminowych realnych stóp procentowych w USD. Na przestrzeni całej poprzedniej fazy zacieśniania polityki monetarnej, realne długoterminowe stopy procentowe, znajdowały się na średnim poziomie +0,48%. Od czerwca 2021 r. realna stopa procentowa znajduje się na średnim poziomie -1%. Ujemna realna stopa procentowa jest obecnie silnym wsparciem dla kursu złota.

  • W bazowym scenariuszu spodziewamy się, że w perspektywie najbliższych miesięcy najważniejszym tematem wpływającym na cenę złota nadal będzie tempo i skala zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Przyjmujemy, że będzie się tak działo do faktycznego rozpoczęcia taperingu, czyli do momentu, w którym zaczną znikać niewiadome związane z podejmowanymi przez FED działaniami.
  • Lepsze od oczekiwań sygnały dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i rynku pracy mogą skłaniać członków FOMC do przyśpieszenia tempa zacieśniania polityki monetarnej. To z kolei może być niekorzystne dla krótko- lub średnioterminowych perspektyw złota. Negatywne w stosunku do oczekiwań sygnały lub nowe czynniki ryzyka na tym froncie, takie jak na przykład pogłębienie problemów chińskiego sektora nieruchomości, rosnąca liczba przypadków zakażenia wariantem Delta koronawirusa, czy też problemy fiskalne USA związane z limitem zadłużenia, mogą natomiast powstrzymywać amerykański bank centralny przed kolejnymi decyzjami ograniczającymi płynność i podaż kredytu w gospodarce. Taka okoliczność byłaby wspierająca dla kursu złota.

Źródło: Bloomberg
Źródło: Bloomberg

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze