Złoto - raport rynkowy Investors TFI, wiosna 2014

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2014

  • Historyczne dane dowodzą, że utrzymywanie ok. 15% aktywów długoterminowego portfela inwestycyjnego w złocie poprawia jego rentowność i obniża ryzyko.
  • Bazując na danych historycznych, obecny poziom realnych stóp procentowych sugerowałby wzrost cen złota w najbliższych kwartałach na poziomie około 10% rocznie.
  • Początek 2014 roku przyniósł wyraźną poprawę sytuacji na rynku metali szlachetnych. Od początku roku do końca lutego kurs złota wzrósł o 10,4%, a srebra o 9%. Powodem wzrostów było z jednej strony wyczerpywanie się potencjału po stronie podażowej, a z drugiej wzrost popytu wywołany niepokojami na kolejnych rynkach rozwijających się. Załamanie się kursu i dewaluacja argentyńskiego peso, niepokoje w Wenezueli, czy wreszcie systematycznie zaostrzający się w lutym konflikt na linii Kijów-Moskwa zwiększył popyt inwestorów na aktywa uważane za bezpieczną przystań w niespokojnych czasach.
  • W lutym po raz pierwszy od ponad roku zwiększyły się zasoby w funduszach typu ETF. Dziesięcioprocentowemu wzrostowi w ostatnich 2 miesiącach towarzyszył odkup pozycji krótkich na rynku futures przez fundusze hedgingowe i inwestycyjne.
  • W ciągu ostatniego miesiąca sytuacja techniczna złota poprawiła się. Pokonana została opadająca roczna linia trendu, a także najważniejsze średnie ruchome – 50, 100 oraz 200-dniowa.
  • Podstawowym zagrożeniem dla cen kruszcu byłby dalszy wzrost realnej rentowności długoterminowych obligacji USA, np. spowodowanej zbyt szybkim wycofywaniem się Fedu z programu skupu aktywów.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009