Złoto - raport rynkowy Investors TFI, wiosna 2017

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszem
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszem

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2017

  • Wzrost inflacji w krajach rozwiniętych powoduje spadek realnej wartości oszczędności w głównych światowych walutach. Oszczędzający w dolarach amerykańskich od 20 lat nie zanotowali zysków realnych z lokat bankowych.

  • Rentowność spółek zajmujących się wydobyciem metali szlachetnych jest wciąż poniżej wieloletniej średniej, co sugeruje nieco niższe niż przeciętne ceny kruszcu w stosunku do kosztów kapitału, energii i pracy niezbędnej do jego pozyskania.

  • Kapitał spekulacyjny niemal w całości odpłynął z rynku kontraktów terminowych na złoto. Wzrost zaangażowania funduszy hedgingowych może w terminie kilkumiesięcznym spowodować wzrost kursu złota.

  • Rynek funduszy typu ETF od kilku miesięcy utrzymuje się w stanie równowagi – brak jednoznacznej przewagi nabyć jednostek nad umorzeniami.

  • Analiza techniczna kursu złota w USD nie daje jednoznacznych sygnałów. Od ponad 3 lat porusza się on w przedziale 1050-1400 USD/uncję.

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze