Złoto - raport rynkowy Investors TFI, wiosna 2018

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2018

  • Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zachowanie ceny złota są oczekiwania inflacyjne. Póki co pozostają one mocno stłumione. Wzrostowi rentowności 10-letnich obligacji o 140 punktów bazowych, licząc od dołka w pierwszej połowie 2016 r., towarzyszył o połowę niższy wzrost oczekiwanej w tym okresie inflacji.
  • Stany Zjednoczone od pewnego już czasu borykają się z rosnącym zadłużeniem. Jest ono już ponad dwukrotniewyższe niż dekadę temu i będzie znacząco rosło w kolejnych latach wskutek planowanego mocnego poluzowania polityki budżetowej. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach można oczekiwać coraz wyraźniejszej obecności problemów budżetowych USA zarówno w analizach inwestycyjnych, jak i w komentarzach i sentymencie rynkowym, co będzie sprzyjało powrotowi złota i srebra do portfeli inwestorów.
  • Choć generalnie korelacja ceny kruszcu z zachowaniem rynków akcji jest bardzo słaba, to obecnie póki trwatak dobra koniunktura na giełdach, póty uwaga inwestorów odciągnięta będzie od złota. Porównując jednak zachowanie ceny kruszcu ze zmianami indeksu S&P500 widać, że po kilku latach dużej siły rynek akcji zaczyna wykazywać pierwsze oznaki relatywnej słabości względem kruszcu.
  • Z punktu widzenia analizy technicznej silnym poziomem oporu jest przedział 1370-1400 USD/oz. Można oczekiwać, że jego pokonanie ponownie przyciągnie na rynek inwestorów średnioterminowych. Z drugiej strony pierwszy poziom wsparcia znajduje się w okolicach 1300-1310 USD/oz. Kolejnym znaczącym wsparciem jest 200-dniowa średnia krocząca, która obecnie wynosi 1291 USD/oz. Zniżka ceny kruszcu poniżej 1300 USD/oz daje potencjał dalszego spadku do 1265-1270 USD/oz.
  • Bardzo istotna z punktu widzenia dynamiki ruchu złota po opuszczeniu obecnego trendu horyzontalnego jest ekstremalnie niska zmienność notowań kruszcu. Trwa ona już jakiś czas i oczywiście nie jest powiedziane, że do mocnego ruchu dojdzie w najbliższym czasie. Jednak zarówno bardzo długi, bo trwający od 5 lat trend boczny, jak i powrót zmienności na rynki akcji sugerują, że również na rynku złota spokój może wkrótce się skończyć.

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze