Złoto - raport rynkowy Investors TFI, wiosna 2019

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2019

  • Amerykańskie giełdy bardzo pozytywnie reagują na oznaki ustępstw ze strony Fed. Główne indeksy odrobiły prawie całe straty z końca ubiegłego roku. Inwestorom z Wall Street może się wydawać, że mają Fed w garści. To jednak tylko część prawdy. To, co wydaje się umykać uwadze rynków, to fakt, że mimo pauzy w cyklu podwyżek stóp polityka pieniężna Fed, choć z mniejszym nasileniem, wciąż się zacieśnia. Amerykański bank centralny nadal powstrzymuje się od rolowania zapadających obligacji, co do tej pory pozwoliło mu zredukować aktywa o blisko 500 mld dolarów.

  • Strategia, którą realizuje Fed jest dla złota o tyle istotna, że podnosi całą krzywą rentowności. Innymi słowy, zacieśnianie polityki pieniężnej, przy niezmienionych innych parametrach makroekonomicznych, sprzyja wzrostowi rentowności obligacji i zmniejsza atrakcyjność inwestycji w złoto. Istota rzeczy jest jednak w tym, że towarzyszące działaniom banku centralnego obawy o spowolnienie gospodarcze zwiększają popyt na obligacje, działając na długoterminowe stopy procentowe w przeciwnym kierunku, niż działania Fed. W obecnym cyklu te dwie siły wydają się równoważyć.

  • Bardzo mocną przesłanką do wzrostu ceny złota w nadchodzących miesiącach jest to,że cena złota w dolarach wzrosła aż o 15% (od lokalnego minimum z sierpnia 2018 r., do tegorocznego szczytu na poziomie 1350 USD/oz), mimo umacniania się dolara do innych walut. Złoto wykazuje tendencję wzrostową w dolarach, euro i jenach, co jest oznaką globalnej hossy na żółtym metalu i powagi problemów, z jakimi borykają się wszystkie największe gospodarki świata.

  • W latach 1990-2010, przez pełne dwie dekady, banki centralne, jako grupa, były sprzedawcami netto złota. Sytuacja zmieniła się w 2010 r., a od 2011 r., gdy po stronie popytu pojawili się tak potężni i żądni złota gracze jak Rosja i Chiny, banki centralne kupują netto od 400 do 650 ton rocznie. Rosja kupuje złoto od 2006 r., zwiększając wyraźnie zakupy w ostatnich dwóch latach do 224 ton i 270 ton. W 2018 r. bank centralny Rosji odpowiadał aż za 40% zakupów netto wszystkich banków centralnych.
  • Wiele fundamentalnych, technicznych i psychologicznych czynników wskazujena prawdopodobieństwo wyższych cen złota już w perspektywie 2019 r. Złoto od 2013 r. porusza się w szerokim trendzie bocznym, choć trzy kolejne coraz wyższe dołki (w grudniu 2015 r., grudniu 2016 r. i sierpniu ubiegłego roku) mogą wskazywać na cichy początek trendu wzrostowego. Prawdziwa bitwa między bykami i niedźwiedziami rozegra się w obszarze 1350-1380 USD/oz od którego, jak od betonowej zapory odbijały się byki już pięć razy. Z punktu widzenia długoterminowego inwestora sygnałem skłaniającym do zajęcia pozycji będzie dopiero przekonujące pokonanie tego poziomu.

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze