Złoto - raport rynkowy Investors TFI, wiosna 2021

PODSUMOWANIE RAPORTU O RYNKU ZŁOTA, WIOSNA 2021

  • Rozpoczęta na początku 2019 roku i trwająca ponad osiemnaście miesięcy hossa przełożyła się na 80-procentowy wzrost kursu złota. Po tak dynamicznym wzroście, jakakolwiek informacja niekorzystna z punktu widzenia notowań kruszcu stawała się impulsem do korekty.
  • Ostatnie pół roku potwierdziło silną korelację kursu złota z realną rentownością długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych. To właśnie nieoczekiwany wcześniej aż tak dynamiczny wzrost rentowności amerykańskich długoterminowych skarbówek, przełożył się na 18-procentowy spadek ceny kruszcu, licząc od szczytu z sierpnia ubiegłego roku.
  • Rynki finansowe i amerykański bank centralny zakładają wzrost inflacji w najbliższych latach. Coraz więcej czynników powoduje jednak, że może on być silniejszy niż obecne oczekiwania.
  • Wiele wskazuje na to, że ostatnie pół roku wyczerpało znaczną część potencjału wzrostu nominalnej rentowności amerykańskich długoterminowych obligacji skarbowych. W obliczu rosnących oczekiwań inflacyjnych powoduje to, że ujemna realna rentowność amerykańskich skarbówek pozostanie z nami na dłużej. To z kolei tworzy klimat sprzyjający wzrostowi ceny złota.


Od sierpnia 2020 r. kurs złota podlega korekcie

Kurs złota w USD

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze