Złoto: suplement do raportu

W piątek, 12 kwietnia 2013 r., przełamany został bardzo istotny poziom wsparcia kursu złota wynoszący 1525 USD/oz. Poziom ten w przeszłości już trzykrotnie (we wrześniu i grudniu 2011 roku oraz w maju 2012 roku) wyhamował spadki ceny kruszcu.

Z tego też względu duża część aktywnie zarządzających inwestorów finansowych ustawiła zlecenia typu „stop loss” przy kursie 1 525 USD/oz lub tuż poniżej. Możliwość masowego zamykania długich pozycji w przypadku przełamania tego wsparcia sygnalizowana była przez większość analityków. Nie było jednak oczywiste, czy spełni się czarny scenariusz i jacy inwestorzy mieliby dokonać wyprzedaży, by do tego doprowadzić.

Dla wielu obserwatorów, w tym weteranów na rynku metali szlachetnych, wydarzenie to było zaskoczeniem – fundamenty inwestycji w kruszec nie zmieniły się znacząco w ostatnich miesiącach, a krótko- i średnioterminowe wskaźniki wskazywały na skrajny pesymizm inwestorów, który w ostatnich kilkunastu latach sygnalizował koniec korekt. Kryzys wciąż się tli. Trwa też napływ negatywnych informacji na rynek. W 2011 roku mieliśmy do czynienia z napięciami dotyczącymi poziomu zadłużenia w USA i obniżką ratingu tego kraju. W 2012 roku najważniejszymi wydarzeniami było bankructwo Grecji, zagrożenie niewypłacalnością Hiszpanii i Włoch. Ten rok rozpoczął się od bankructwa Cypru i bezprecedensowej utraty oszczędności przez depozytariuszy w bankach tego kraju. Trwa historyczny eksperyment polegający na drukowaniu przez banki centralne rekordowych ilości pieniędzy – USA zwiększą bazę monetarną o ok. 1/3 w ciągu tego roku, a Japonia niemal podwoi ją do końca przyszłego roku. Stopy procentowe pozostają ujemne realnie w najważniejszych gospodarkach.

W mojej ocenie wyprzedaż jest kontynuacją korekty trendu (w jego trakcie kurs złota wzrósł z 680 USD/oz w 2008 r. do ponad 1920 USD/oz w 2011) a nie początkiem rynku niedźwiedzia. Trwałe spadki wymagałyby bowiem zmiany w fundamentach rynku metali szlachetnych. W chwili pisania komentarza cena złota sięgnęła 1400 USD/oz, co oznacza spadek o 27% od szczytu w 2011 roku i zniesienie ok. 42% wzrostów z lat 2008-2011. To jedna z głębszych korekt – w 2008 roku spadek wyniósł 34%, a w 2006 roku – 23%. Na morale inwestorów znacząco wpływa także fakt, że spadki trwają już półtora roku. W 2006 roku minimum korekty zanotowano już po miesiącu, w 2008 roku po około 7 miesiącach. Rynki poruszają się w cyklach – jest to prawda znana wielu inwestorom.

Po zanotowaniu 180% zysku w latach 2008-2011 (ponad 40% w skali roku), ostatnie 2 lata przyniosły zwroty bliskie zeru. Niestety, nie sposób przewidzieć w tej chwili gdzie się zatrzymają spadki – część wyprzedaży jest zapewne spowodowana automatyczną likwidacją pozycji ze względu na zbyt niskie depozyty zabezpieczające (margin call) na rynku futures. Pierwszy poziom to notowane obecnie 1400 USD/oz, które otrzymujemy zakładając, że korekta ma symetryczny format ABC i spadek o 400 USD/oz pomiędzy szczytem 1925 USD/oz, a wsparciem na poziomie 1525 USD/oz odłoży się także pomiędzy szczytem z jesieni 2012 (1800 USD/oz) a ostatecznym dnem korekty. Inni komentatorzy wskazują na jeszcze niższe poziomy (1250-1300 USD/oz), kiedy to zasięg korekty pokryłby się z tym z 2008 roku i odkładałby 275 USD – zasięg kanału konsolidacyjnego 1525-1800 USD/oz.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszem

Suplement odnosi się do raportu opublikowanego 5 kwietnia 2013 r.

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009