Złoto - trend boczny nadal silny

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

  • W pierwszej połowie roku kurs złota w dolarze amerykańskim wzrósł o ok. 8%. Ze względu na znaczne umocnienie kursu euro do dolara, cena złota wyrażona w euro spadła w tym samym okresie o około 0,6%.
  • Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na notowania metali szlachetnych był znaczący wzrost inflacji w pierwszymkwartale 2017 roku, osłabienie dolara amerykańskiego wobec euro o ponad 8% i oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych w USA. Pierwsze dwa czynniki wpływały pozytywnie na notowania złota w dolarach, natomiast ostatni chłodził nastroje inwestorów.

W pierwszych miesiącach 2017 roku mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem inflacji konsumenckiej, zarówno w USA jak i Europie. To spowodowało zwiększenie zainteresowania metalami szlachetnymi i wzrost notowań złota do niemal 1300 USD/uncję w połowie kwietnia (oznaczało to +12% od początku roku).

Czerwcowe posiedzenie Fed przyniosło kolejną podwyżkę stóp procentowych oraz decyzję o sposobie i tempie zmniejszania bilansu amerykańskiego banku centralnego. Do tej pory obligacje znajdujące się w posiadaniu banku były w momencie wykupu zastępowane nowymi, skupowanymi z rynku. W najbliższych miesiącach Fed będzie dokonywał mniejszych zakupów – ich wartość spadnie początkowo o 10 mld USD miesięcznie, a następnie skala redukcji będzie stopniowo zwiększana aż do 50 mld USD miesięcznie. Jest to jedna z metod prowadzenia bardziej jastrzębiej polityki pieniężnej. Warto podkreślić, że w 2016 roku deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych wyniósł ok. 550 mld USD. Tym samym zmniejszanie wielkości bilansu banku centralnego będzie miało podobny efekt do podwojenia podaży amerykańskich obligacji rządowych. Z jednej strony można by z tego powodu oczekiwać presji na wzrost długoterminowych stóp procentowych w USA. Z drugiej jednak takie działania banku centralnego były oczekiwane od wielu miesięcy i mogły być w pewnym stopniu już odzwierciedlone w cenach długu. Niemniej jednak bezpośrednią reakcją na nową politykę Fed była przecena metali szlachetnych – kurs złota spadł z niemal 1300 USD/uncję w tygodniu poprzedzającym czerwcowe posiedzenie Fed do 1205 USD/uncję w miesiąc później.

Sytuacja techniczna pozostaje stosunkowo neutralna. Złoto znajduje się mniej więcej pośrodku szerokiego przedziału 1050-1400 USD/uncję, w którym porusza się od niemal 4 lat. Stosunkowo silny opór jest na poziomie 1300 USD/uncję, gdzie notowano lokalne szczyty w kwietniu i czerwcu bieżącego roku. Pierwszy poziom wsparcia to ok. 1200-1220 USD/uncję, a kolejny to 1125 USD/uncję (lokalne minimum z grudnia 2016).

Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich wynosi obecnie 2,4% i jest dość niska biorąc pod uwagę inflację w wysokości 1,9% i cel inflacyjny na poziomie 2%. Ze względu na niskie bezrobocie i stosunkowo tanie surowce nie należy w najbliższym czasie oczekiwać spadku inflacji konsumenckiej. Tym samym dopiero wzrost rentowności obligacji znacząco powyżej 3% dawałby inwestorom zauważalne realne zyski i mógłby spowodować szybsze przesuwanie się kapitału z rynku metali szlachetnych na rynek długu. Jako bardzo pozytywny czynnik należy odebrać niewielkie zaangażowanie kapitału spekulacyjnego na rynku kontraktów terminowych – najniższe od początku lutego 2016 roku. To może sugerować wyczerpywanie się potencjału trwającej ostatnie 4 tygodnie korekty spadkowej.

Podsumowując, na korzyść złota wpływają stosunkowo niskie długoterminowe stopy procentowe, stabilizacja poziomu inflacji w USA w okolicach celu inflacyjnego (z możliwością wzrostu w przypadku dalszej poprawy na rynku pracy) oraz bardzo niski udział kapitału spekulacyjnego na rynku futures. Negatywnie na wycenę kruszcu może zadziałać bardziej jastrzębia polityka Fed, która łączyłaby podwyżki stóp ze zmniejszaniem wielkości aktywów banku. Nie widzimy czynników, które mogłyby znacząco zmienić obecną sytuację na rynku złota. W związku z tym szacujemy, że 2017 rok złoto zamknie kursem mieszczącym się w przedziale 1250-1300 USD/uncję.Maciej Kołodziejczyk,
Zarządzający Funduszami

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze