Złoto znowu w cenie

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Od początku stycznia do końca czerwca 2016 roku złoto wyceniane w dolarach amerykańskich zyskało 25%. Oznacza to, że pod względem stopy zwrotu była to dla kruszcu najlepsza pierwsza połowa roku od 36 lat. Inwestorzy doceniają przede wszystkim rolę złota, jako bezpiecznej przystani w obliczu kolejnych zawirowań na rynkach finansowych.

Po bardzo dobrych pierwszych trzech miesiącach 2016 roku, notowania metali szlachetnych w drugim kwartale także nie zawiodły. Złoto wzrosło o 6,8%, podczas gdy srebro o niemal 20%. Zwyżkę napędzała przede wszystkim niepewność związana z referendum dotyczącym opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Kulminacja wzrostów nastąpiła bezpośrednio po ogłoszeniu wyników – 24 czerwca nad ranem kruszec był niekwestionowanym liderem wzrostów. Można było wręcz mówić o panice zakupowej – w ciągu zaledwie kilku godzin złoto wystrzeliło w górę o ponad 100 dolarów za uncję (z ok. 1260 do ponad 1360 USD/uncję). W kolejnych godzinach doszło do realizacji zysków, jednak nie przeszkodziło to złotu w zakończeniu tego ważnego dnia najlepszym wynikiem spośród głównych światowych klas aktywów – wzrostem o niemal 5%.

Brexit nałożył się na niezbyt sprzyjającą sytuację światowej gospodarki. Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska rozwijają się w tempie niższym niż w poprzednich cyklach koniunktury, a Japonia po raz kolejny ociera się o recesję. Chiny spowalniają, a spadki cen surowców wpędziły w recesję Rosję oraz Brazylię. Pomimo upływu 7 lat od zakończenia kryzysu finansowego, kraje rozwinięte nie zdołały rozwiązać problemu rosnącego zadłużenia. Nie pomogło ani obniżenie stóp procentowych, ani szeroko zakrojone programy skupu aktywów – luzowanie ilościowe. Spośród 34 krajów OECD jedynie Turcja, Norwegia i Szwajcaria mają obecnie niższy poziom zadłużenia rządowego w stosunku do PKB niż w 2007 roku.

Sumaryczne zadłużenie rządów krajów rozwiniętych sięgnęło kwoty 25 bilionów dolarów. Obligacje stanowiące 28% tej kwoty (ok. 7 bilionów dolarów) są notowane po cenach oznaczających ujemną rentowność nominalną. Kolejne 9 bilionów dolarów ulokowanych jest w obligacjach dających nie więcej niż 1% nominalnej rentowności do wykupu. Nie powinno dziwić więc, że kontrastując te oczekiwania z historycznymi stopami zwrotu z inwestycji w złoto, coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych lokatami w kruszec.

Od początku notowań złota na rynkach finansowych, a także w ciągu ostatniej dekady, średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w złoto wyniosła nieco ponad 8%. Wysokie notowania (i niskie rentowności) obligacji są uzasadniane inflacją bliską zeru. Należy jednak pamiętać, że nawet niewielki wzrost inflacji (choćby jedynie do 2-2,5%, czyli celu inflacyjnego ECB i Fedu) mógłby spowodować spadek notowań obligacji średnioterminowych nawet o 15-20%. W takim wypadku rola złota, jako bezpiecznej przystani odpornej na wpływ inflacji, zostałaby znacząco umocniona na wiele lat naprzód. Pewnego wzrostu poziomu inflacji można się spodziewać już w najbliższych 2-7 miesiącach, kiedy ustanie efekt wysokiej bazy odniesienia. Cena paliw we wskaźniku cen konsumpcyjnych będzie porównywana z coraz niższymi wartościami z drugiej połowy zeszłego roku i początku bieżącego roku, kiedy to notowania ropy naftowej spadały z 60 USD za baryłkę do poniżej 30 USD za baryłkę. To może spowodować, że stopa inflacji wzrośnie powyżej rentowności 10-letnich obligacji USA, która obecnie kształtuje się na poziomie ok. 1,4%. Warto zaznaczyć, że w przeszłości stopa zwrotu z inwestycji w złoto przy ujemnych realnych rentownościach 10-letnich obligacji rządu USA była niemal dwukrotnie wyższa niż przeciętnie i wyniosła ponad 16% średniorocznie.

Złoto wyceniane w dolarach amerykańskich zapewniło pozytywne stopy zwrotu za ostatni rok, dwa oraz trzy lata. Hossa złota wycenianego w euro trwa już ponad 2,5 roku.  Wzrost od dołka zanotowanego 17 grudnia 2015 roku osiągnął 29% (w USD), co z nawiązką wypełnia klasyczne „wymagania” dotyczące rynku byka. Należy w tym miejscu przypomnieć, że najlepszy wynik roku kalendarzowego podczas ostatniej hossy z lat 2001-2012 wyniósł 32% (w 2007 roku), tym samym można oczekiwać, że zdecydowaną większość tegorocznego ruchu w górę mamy już za nami. Można jednak wziąć pewną poprawkę na znaczne wyprzedanie złota po trzyletniej bessie, odwrócenie się negatywnego nastawienia do rynku metali szlachetnych, a także zanotowanie wieloletniego dołka notowań pod sam koniec zeszłego roku, co do pewnego stopnia uzasadniałoby silne tegoroczne wzrosty.  Od początku roku obserwujemy silny i stabilny napływ kapitału do globalnych funduszy typu ETF (a także do polskich funduszy inwestycyjnych lokujących w kruszec). W ciągu sześciu miesięcy inwestorzy odkupili zasoby, które odpłynęły z funduszy w ciągu ostatnich 2,5 roku, co wskazuje na silny i stabilny popyt.

Warto utrzymywać złoto jako stały składnik portfela, zabezpieczający przed nieoczekiwanymi wstrząsami gospodarczymi i politycznymi, takimi jak np. Brexit. Choć krótkoterminowa realizacja zysków po wzroście o ponad 10% w ciągu miesiąca jest możliwa, perspektywy w średnim i długim terminie pozostają dobre. Jeśli historia poprzedniej hossy miałaby się powtórzyć, można by spodziewać się około 3-5 lat dobrej koniunktury na rynku metali szlachetnych.


źródło: Bloomberg

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszami

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Kup Investor Gold Otwarty

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009