Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2018

Dokument

Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2018

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold Plus FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2018

Dokument

Investor CEE FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2018

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2018

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2018

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2018

Dokument

Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2018

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2018