Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Napływ netto środków do subfunduszy Investors - grudzień 2020

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2021

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2020

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2021

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2020

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2021

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2020

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2020

Dokument

Investor Zen FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2020

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2020

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2020

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

24 i 31 grudnia 2020 r. dniami bez wyceny

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2020

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2020

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2020

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2020

Dokument

Informacja o zmianach w Regulaminie PPK