Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Informacja o zmianach w Regulaminie ISO

Dokument

Investor CEE FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2019

Dokument

Investor Gold FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2019

Dokument

Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2019

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Dokument

Investor CEE FIZ - komentarz do wyceny z grudnia 2018 r.

Dokument

Investor Gold FIZ - komentarz do wyceny z grudnia 2018 r.

Dokument

Investor FIZ - komentarz do wyceny z grudnia 2018 r.

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2019 r.

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2018 r.

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2019 r.

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2018 r.

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2019 r.

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2018 r.

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2018

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2018

Dokument

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu