Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI grudniu 2017

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2017

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2017

Dokument

Zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2017

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2017

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2017

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2017

Dokument

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Zmiana Statutu