Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Korekta raportu o zawarciu znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2010

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Odwołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2010

Dokument

Investor Property FIZ - Nabycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Nabycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana Statutu