Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Sprostowanie Ogłoszenia nr 08/2017 z dnia 10/03/2017

Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold Plus FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Absolute Retrun FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2017