Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor CEE FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Gold FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2017

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2017

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2017

Dokument

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor CEE FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Gold FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Raport roczny za 2016