Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Dokument

Investor FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2017

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017