Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2006

Dokument

Investor FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Podział CI

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2006

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2006

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Dokument

Investor FIZ - Zamiar podziału CI

Dokument

Aktualizacja Statutów, Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 kwietnia 2006

Dokument

Investor FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Zmiana daty i porządku obrad Nadzwyczjanego Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Wyznaczenie daty Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2006

Dokument

Investor FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Zmiany w Statucie DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek

Dokument

Investor FIZ - Korekta wyceny WANCI na 31 stycznia i 28 lutego 2006

Dokument

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2006

Dokument

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2006