Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2017

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Dokument

Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Dokument

Informacja o zmianach w Regulaminie składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A.

Dokument

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Informacja o błędnej wycenie jednostek uczetstnictwa Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek