Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor CEE FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na dzień 31 maja 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na dzień 30 kwietnia 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykaz informacji przekazanych w 2011

Dokument

Investor CEE FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Dokument

Investor CEE FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2011

Dokument

Investor CEE FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 29 lutego 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2011

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012